บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ธันวาคม, 2020

ผู้ประมาณตน | Expert

รูปภาพ
สัญญาณลับส่องเช้า โลกแค่ช่วงแขนจากพื้น หัวเราะกับตนเอง ใครหรือ จักก้มลงทัศนา เธอชูคอชมเมฆฟ้า ข้างต้นผู้สูงส่ง เรามิอาจเท่าเทียม ชั่วระยะลมนิ่ง ค้อมคารวะความต่าง ทุนบุญนอบน้อม สำเหนียกในหมากผล ในทางสีเปลือกไม้ ร่องรอยการดิ้นรน ความงามตะปุ่มตะป่ำ วนซ้าย วาดเว้าแหว่ง วนขวา แต้มกาบเผยอ 'ลำบากทำกำไรงาม' | ทางหอม • อัง.12.11.2556 ▪︎ปรุงใหม่ ศ.25.12.2563 --- Secret signal in the morning The world is just arm from the ground Laugh at myself Who will bow down to take a tour She raised her head to admire the clouds Above the noble We cannot be equal For the rest of the wind Salute the difference Submissive merit capital Perceptive In the bark color way Traces of struggle Knobby beauty The left loop draws indented. Right loop 'Difficult and profitable' | ThangHom • Ang. 12.11.2556 ▪︎Newly cooked Fri 25.12.2020

การงานอันมั่นคง | Stable work

รูปภาพ
เมื่อเริ่มจำความได้ ข้าฯยังไม่ได้ยินคำ "การงานอันมั่นคง" แค่เลาะเลี้ยงควาย ตามทุ่งนา ป่าข้าว คันแท แลป่าละเมาะหัวนา เมื่อเข้าโรงเรียน ยังเพบิดเพลินเล่นตามประสา แตะบอล แตะตะกร้อ ตีวอลเลย์ พอได้ เข้าห้องสมุด พอใจ ไม่คิดอ่านความจริง "การงานอันมั่นคง" แล้วเข้าวิทยาลัย ยังตามหาหนังสือวรรณกรรม ชวนคิด ชวนอ่าน ชวนฝัน... สนุกเดินในตรอกขนานทางชยางกูรในเมืองอุบล หลังโรงแรมปทุมรัตน์ ไปร้าน "M" ข้างตลาด6 หลังโรงแรมรีเจนท์ ไม่ใฝ่รู้กลไก "การงานอันมั่นคง" พอเรียนจบ ได้งาน ทำงาน "เงินเดือน" ใช้จ่าย "การงานอันมั่นคง" จ่ายเงินเดือนให้ ยังสนุกกับการงานคิด เขียน พานักเรียนอ่าน คิด แล้วเขียน...เป็นหนังสือ มามีเมีย มีลูก มีพันธะ "การงานอันมั่นคง" ให้เครดิตตามประสงค์ ให้มีหนี้ก้อนเท่าภูเขาพระสุเมรุ ให้คิดอ่าน "ทำไมเราจึงตกหลุมพราง" กี่ปีจากนี้ หนี้จึงจะลดและหมดสิ้น เมื่อเช้านี้ เรายังต้องไปเซ็นชื่อกู้เงินเพิ่ม กี่ปีจากนี้ ด้วยหนทางใด ในวัยทองเปลวบางๆ เราจึงจะพบ "การงานอันมั่งคั่ง" ทางหอม พุธ 23.12.2563 --- When I start

ผู้ข้องอยู่นาน | Longtime participant

รูปภาพ
คำสารภาพของเดือนอ้าย สะเทือนทั่วสากลธาตุ ไม่มีดอกไม้และลมหนาว พายุหิวกระหาย โจมตีทุกถิ่นที่ เธอหย่อนตัวนิ่ง ข้องกับกิ่งรักกิ่งหลง นานเท่านาน คำเตือนของฝุ่นดิน ระคนห่วงใย เพียงชั่วใบไม้พลิกไหว 'ไม่แน่! ไม่แน่!' กลิ่นข้าวใหม่ เธอมิยอมดอมหอม อวลไอในหวดเก่า เธอวางทิ้งเหมือนเศษชิ้นความชัง ต่างหมายในหมาย ต่างเพลินผจญเพลิน ทางหอม จ.11.11.2556 ปรับปรุง จ.22.12.2563 --- Confession of First month Shaken across the universal element No flowers and cold wind Hungry storm Attack everywhere She fell still. In connection with King Rak King Long How long Warning of soil dust Concerned people Just a moment the leaves turn around 'Of course not! Not sure! ' New rice smell She does not perfection. Awali in an old steamer You left it like a piece of hate Different mean Enjoy the fun ThangHom Mon 11.11.2012 Update Mon 22.12.2020

ยังอยู่ | Still at the same place

รูปภาพ
เลยเถียงนาขึ้นไป ยังเหลือป่าหัวนาของพ่อใหญ่ ยังเหลือซุมแซงไม้กกใหญ่ๆ ยังเหลือเห็ดหมู่งามหลังยามฝนใหม่ดอกใหญ่ๆ ยังเหลือผลไม้หน่วยใหญ่ๆ ยังเหลือเฟือยไม้เคียใหญ่ๆ ยังเหลือฟืนโด้นใหญ่ๆ ยังเหลืองูโตใหญ่ๆ ยังเหลือหนูพุกขวยใหญ่ๆ ยังเหลือกะปอมก่าโตใหญ่ๆ ยังเหลือมดแดงฮังใหญ่ๆ ยังเหลือบ่างโตใหญ่ๆ ยังเหลือเส้นทางย่างคองใหญ่ๆ ยังเหลือหญ้าคาให้เกี่ยวมามุงเถียงใหม่ๆ ยังเหลือเสียงนกเป็นเพลงลำกลอนใหม่ๆ ยังเหลือบรรยากาศดอกไม้ป่าหอมมาใหม่ๆ เลยเถียงนาขึ้นไป ยังเหลือแบบนี้อยู่หลายปานใด๋ ในโลกใบเก่าๆ ในยุคออนไลน์ลอยไปไหว่ๆ |ทางหอม จ.21.12.2563 --- Therefore arguing the field up The forest remains of the big father's fields Still left with a large reed. Still remaining beautiful village mushrooms after a big new rain There are still large pieces of fruit left. There is still plenty of big kea There is still a big firewood. There are still big snakes. There are still big vicious rats. There is still a big big kompom. There are still large red ants. There are still large marmots left. There is

จำจื่อ | Remember

รูปภาพ
คราวยังน้อย หัวใจดวงหนึ่ง บานแบ่งดั่งพั้วดอกสะหมั่ง หอมปานกะยอมเดือนสาม ใสคือน้ำค้างอยู่ใบหญ้าเคียแดงเลื้อยเกาะก่ายตอเฟียง บ่อนนั่น จำจื่อคำผญา "เฮือคาแก้ง เกวียนเห็นให้เกวียนแก่ บัดเทื่อฮอดแม่น้ำ เฮือสิได้แก่เกวียน" "กากินปลิงไปคาคอแฮ่ง เฮือคาแก้งไปล่มเคิ่งวัง" จำจื่อ เถียงนา    พักเซาเนาหยั้ง คันแทนา   เลาะลัดเลี้ยง เล่น ลำร้อง แจนา   ปลาข่อน หอมผักกะแยง ป่าหัวนา   เห็ดขอน เห็ดหนา เห็ดไค เห็ดน้ำหมาก ผักติ้ว เคยเก็บ โพนตีนป่ากะยอม หมากเล็บแมว ลอมคอม เคียหมากอีโก่ย ส้มลม   ปลูกผักบั่วเขียวงามมีดอก ลมหนาวสะท้าน จำจื่อ โลกของธรรมชาติวาดแต้ม แต่งใจ โลกที่บ่มีคน! |ทางหอม ศ.18.12.2563

"เพิ่มเข้า ตัดออก" ในนวนิยาย | #3 คิดเขียนนวนิยาย กับ ทางหอม บทเรียนจาก 'ข่อหล่อเพื่อนกัน'

รูปภาพ
หลังจากเราแต่งนวนิยายกันแล้ว อาจจบ 1 บท หลายบท หรือจบทุกบทครบเป็นเรื่องตามที่วางแผนไว้แล้ว ก็ควรทิ้งไว้สักหน่อย อาจสอง-สามวัน หรืออาจเป็นสัปดาห์ ก็ดี จากนั้น ก็ได้เวลากลับมาอ่านผลงานของตนอีกครั้งนะครับ อ่านเพื่อ ปรับปรุง แก้ไข พัฒนาต้นฉบับนวนิยาย ให้สมบูรณ์นั่นเอง ขั้นตอนนี้ อาจเรียกง่ายๆ ว่า "เพิ่มเข้า ตัดออก" ครับ เป็นหลักการทั่วไปของการทำงานศิลปะ ที่ทางหอมได้ยินได้ฟังมา ตอนผมเขียน ข่อหล่อเพื่อนกัน นั้น หลังตะลุยเขียนจบทั้ง 10 บท จำไม่ผิด บางบทเขียนจบแล้วอ่านแก้ไขเลย หลายบททิ้งไว้หลายวัน ค่อยอ่านแล้วแก้ไข การแก้ไข ข่อหล่อเพื่อนกัน ผมเน้นดูความถูกต้องของข้อมูลชุดเกี่ยวกับสาระของหนังสือดีที่เยาวชนควรได้รู้จัก เผื่อได้มีโอกาสขวนขวายมาอ่านกัน โดยตรวจสอบชื่อนวนิยาย ชื่อผู้แต่ง ชื่อผู้แปลของหนังสือทั้ง 10 เล่ม ที่นำมาแทรกในเนื้อหาแต่ละบทๆ ละเล่ม ทีนี้ มาดูเนื้อหาที่ผมเพิ่มเข้าไปกัน  ผมเพิ่มเนื้อหา 2 อย่าง หนึ่ง ตรงที่พรรณนาฉากให้สมจริง เพิ่มคำเข้าไป ให้ใกล้เคียงกับที่จินตนาการไว้ ให้ได้มากที่สุด ขยายประโยคด้วยความเปรียบให้ผู้อ่านจินตนาการตามได้  บางแห่งเพิ่มเป็นย่อหน้าก็ม

ที่ตั้ง | The location

รูปภาพ
เด็กน้อยเลี้ยงควาย คิดในทุ่งแบบง่ายๆ มีเวลา ร้องลำฉ่ำหู มีเวลา ไหว้เสียงสายลมพัดใบสะแบง มีเวลา บูชาเสียงนกนาร่ายลำนำนิราศ มีเวลา คารวะแสงเช้าต้องเม็ดน้ำค้างบนใบหญ้า มีเวลา หัวเราะดังๆ มีเวลา ยิ้มแก้มปริ มีเวลา ร้องให้โฮเป็นเพลงยาว แต่ ไม่เคยเหงา ไม่มีท้อ กี่ปี กี่ทศวรรษ ไม่รู้จักโรคซึมเศร้า ไม่รู้ว่าทำไมคนเราต้องฆ่าตัวตาย ไม่รู้จักการโกรธ เกลียดชัง สาปแช่ง ทำลายล้าง ไม่รู้จักการโกงกินและหมกเม็ด ไม่รู้จักการดูถูก ตำหนิ ด่าว่าแต่คนอื่น ไม่รู้จักแผนการยึดครอง กักขัง เข่นฆ่า ไม่รู้จักยุทธการกดทับ เหยียบย่ำ บดขยี้อย่างแสบสันสามานย์ ไม่รู้จักการพูดเอาแต่ดีแต่เด่น ส่วนการกระทำ เอาแต่เลวแต่ทรามแต่ทรุด ไม่รู้จักการประจบเลียจนลิ้นยาวกว่าขบวนรถไฟดีเซลรางใกล้ปลดระวาง ไม่รู้จักตำแหน่งแห่งที่ ค่าต๋ง ค่าส่วย ค่าหัวคิว ค่าคุ้มครอง... ไม่รู้จักการใช้อำนาจบาตรใหญ่เบ่งอ้างอำพรางร่างซาตานพันธุ์อมตะ ไม่รู้จักการหลอกหลอนโฆษณาชวนเชื่อสี่ซ้าห้าเวลา ต่อวัน ต่อชั่วโมง ต่อนาที ไม่รู้จักการให้ร้ายบ่ายเบน เกณฑ์คนเป็นโล่ อำใครเล่น แบบกลวงปนกะลา ไม่รู้จักหน้าไหว้เป็นพิธี หลังหลอกเป็นการเป็นงาน ไม่รู้จักห

บ่มี บ่ทัน | No, not in time

รูปภาพ
ตื่นสาย บ่มีเวลาแล้ว เดี๋ยวไปทำงานไม่ทัน เจ้านาย เพื่อนที่ทำงาน จะว่า โลกจะแตกเป็นเสี่ยงๆ ทำช้า บ่มีเวลาแล้ว เดี๋ยวรายงานไม่ทัน เงินเดือนจะแป๊ก โบนัสจะร่วง จักรวาลจะระเบิดไม่มีชิ้นดี เนื้องาน บ่มีเวลาแล้ว เอาแค่นี่ล่ะ พอได้ส่ง จะได้ไม่ต้องบันทึกและให้ปากคำ แก่นงาน ผลต่อแผ่นดินอ่อน อยู่ฟากโลกฟากป่าบักเยาบักเล็บแมว... บ่มีเวลาแล้ว บ่ทันแล้ว คนดีๆ อย่าถาม... เป็นโปรแกรมที่ถูกเขียนมา ดีแล้วๆ |ทางหอม อัง.15.12.2563

ผู้ข้ามพ้น | Transcendent

รูปภาพ
ผู้ข้ามพ้น ไออุ่นของวันห่วงหา ทุ่งนาสีดอกแคแดง ผู้อยู่ไกลรำพัน ฟังสิ! บทเพลงคิดถึง เธอเลยวัยเป็นผักลวก ประดับต้นแม่ ส่องประกาย ตื่น รู้ สิเน่หาของรูปทรง เสริมสร้างแก่นแท้ ดึงดูดหมู่มดแดง ‘จุมพิตสลายทุกข์’ จำนวนนับของอายุ เธอมิพรั่นพรึง ยืนหยัดนวลน้ำใจ ชื่นเย็นเป็นทาน อุ่นเอื้อเป็นกำนัล วันตกอับ สับสน คืนลังเล มิตรแท้   นำข้ามพ้น |ทางหอม ศ.8.11.2556 ปรับปรุง จ.14.12.2563 Transcendent The warmth of the day Cornfield red flowers Faraway Listen! Nostalgic song She is too old to be boiled vegetables. Decorate the mother plant Shine Affection of form Strengthen the essence Attracting red ants 'Kiss dissolves suffering' Number of age She is not afraid. Stand firm, good-natured Juicy as a profit Warm as a gift Confused Underdog day  Hesitant night good friend Lead over | ThangHom Fri 8.11.2556 Update Mon 14.12.2020

เริ่มแต่งนวนิยายแบบ ททท. (ทำทันที) | #2 คิดเขียนนวนิยาย กับ ทางหอม บทเรียนจาก 'ข่อหล่อเพื่อนกัน'

รูปภาพ
ปัญหาการทำงานสร้างสรรค์ทุกอย่าง รวมทั้งการคิดแต่งนวนิยายด้วยนั้น ผมว่า หนีไม่พ้นปัญหา "ไม่ลงมือทำ" ไม่ว่าท่านจะเป็นมนุษย์อัจฉริยะระดับเทพ หรือคนธรรมดาๆ ก็ตาม ถ้าลองไม่ลงมือทำสักที มีแต่คิดๆ ๆ ๆ... อย่างเดียว ก็คงไม่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์เป็นแน่แท้  เดี๋ยวเรามาว่ากัน แต่ก่อนจะเข้าเรื่อง "เริ่มแต่งนวนิยาย" เรามาทบทวนโพสต์ที่แล้วกันก่อนนะครับ ครั้งที่แล้ว คุยกันเกี่ยวกับการ "คิดเรื่อง"  คือ คิดว่าจะแต่งเรื่องอะไร แนวใด เป็นเรื่องราวของตัวละครใดกันบ้าง หรือเป็นเรื่องของใครกับใครบ้าง จะให้มีเนื้อหาเกี่ยวแก่สิ่งใดบ้าง รวมทั้งจะสอดแทรกสาระความรู้ เกร็ด ประวัติ หรืออะไรๆ ที่เหมาะสม ลงไปในเรื่องบ้าง ครั้งนี้ อยากเพิ่มเติมสักหน่อยว่า ควรกำหนดบทนวนิยายหรือความยาวของนวนิยายลงไปเลย จะดีต่อการแต่งมาก (ลำดับการประกอบส่วนนวนิยาย 1 เรื่อง อาจแบ่งเป็นภาคๆ แต่ละภาคอาจแบ่งเป็นตอนๆ แต่ละตอนอาจแบ่งเป็นบทๆ ได้ตามต้องการ) เพราะจะได้กำหนดบทจบ หรือคิดบท/ตอนจบไว้ล่วงหน้าได้  เช่น จะแต่งนวนิยายสั้น จำนวน 10 บทจบ  อย่างที่ ทางหอม แต่ง ข่อหล่อเพื่อนกัน  หรือ จะแต่ง  20 บทจบ หรื

ย่านหนี้ | Fear of debt

รูปภาพ
หอมแดงมีราคา พี่น้องได้เงินล้าน คนซ่าคนลือ แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย หอมแดงมีราคาต่อเนื่อง หลายคนยิ้มหัวห่าว คนนับหน้าถือตา แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย หอมแดงมีราคาหลังปีใหม่ หลายคนสิได้ปลดหนี้ คนหนุ่มสาวสิมีคู่ แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย หอมแดงมีราคาอีกจักปีสองปี หลายคนสิหวนมาปลูกหอมแดง คนแก่เฒ่าสิกลายเป็นหนุ่ม แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย ส่วนข้าพเจ้า รอขายหอมโพนหัวปี ได้จักแสนอ่อนๆ  พอได้หมุนเงินมาต่อทุน แหม่นล่ะๆ บ่กล้ามีหนี้หลายคือหมู่เพิ่น |ทางหอม จ.14.12.2563 --- Shallots are priced Brothers earn millions People Oh, I dare to have many debts. Shallots have a continuous price. Many people smiled in their heads. Respected person Oh, I dare to have many debts. Shallots are priced after the New Year. Many people have released their debts. Young people have a couple. Oh, I dare to have many debts. Shallots are priced for another two years. Many have returned to plant shallots. Old people become young Oh, I dare to have many debts. For me Waiting to sell onions Got a very so

คำแต้ม ในนามบล็อกบทกวี | Kamtaem, Poems Blogger

รูปภาพ
เริ่มแรกที่คิดทำบล็อก จนกลายมาเป็นเว็บ kamtaem.com นี้ ตั้งใจจะทำเพื่อรวมบทกวี-คำแต้ม ของ ทางหอม ที่กระจัดกระจายในเฟซ ในเพจ ในเมนต์ และอย่างที่บอกไปในโพสต์ที่แล้วคือ  เพื่อมีรายได้จากการคิดเขียนสิ่งที่ตนเองชอบ ผม ในฐานะ ทางหอม ชอบทำงานทางความคิด แบบนี้ครับ --ภพบเห็นรับรู้ รู้สึก นึก คิดใคร่ครวญ แล้วกลั่นเป็นบทคำสั้นๆ ไม่มีกรอบกรงตามอย่างใคร จึงให้นามรูปแบบบทคำว่า "คำแต้ม" ดังรายละเอียดที่บันทึกไว้ในเฟซ ข้างล่างนี้ ลองอ่านดูครับ ••• คำแต้ม เป็นชื่อที่คิดใช้แทน กลอนเปล่า แทน บทกวี หรือ กวีนิพนธ์ เพราะหากประเมินงานความคิดอ่านของตน ที่ตั้งใจถ่ายทอดเป็นถ้อยคำภาษาแล้ว อาจไม่เข้าข่าย หรือ ถึงแม้เข้าข่ายคำเดิมดังกล่าว ก็อาจไม่มีความสร้างสรรค์พอจะนับเข้าในกรอบของรูปแบบที่ว่านั้น ••• เขียนมาระยะหนึ่ง น่าจะสักสิบปี เห็นจะได้ ก่อนจะมีแท็ปเล็ตเครื่องแรก  ปี 2557 ที่ใช้ทำงานชุด "ปานเพ็งเจ้าแวะยาม" ชื่อเดิม "ทางนาส่าว" ด้วยแล้ว ••• ถึงวันนี้ เอาชุดนี้มาลงในเว็บตัวเอง kamtaem.com มาวันนี้ ลองใช้ google แปลและโพสต์เป็นครั้งแรก ชิ้นแรก ชื่อ ผู้พึ่งพึง | Dependent ถูก-ผิด ผม

คิดเรื่องนวนิยาย | #1 คิดเขียนนวนิยาย กับ ทางหอม บทเรียนจาก 'ข่อหล่อเพื่อนกัน'

รูปภาพ
มาคุยกับทางหอม ถึงแนวทางคิดเขียนนวนิยาย บทเรียนจาก "ข่อหล่อเพื่อนกัน" ครับ ทางหอม คิดเขียนเรื่องนี้ เพื่อนำเสนอตัวละครที่เป็น เด็กหนุ่ม ที่รักการอ่านมากๆ และชอบแบ่งปันเรื่องที่ชอบอ่านให้เพื่อนรักฟังด้วย และเพื่อนำเสนอหนังสือที่ ทางหอม ชื่นชอบ อยากให้ผู้อ่านรู้จักไว้ เผื่อบางทีอยากหาอ่านเพิ่มเติม ซึ่งหนังสือ 10 เล่มนั้น ได้แทรกไว้เป็นสาระในเนื้อหาของเรื่องแต่ละบทนั่นเอง นอกจากนี้ ทางหอม ได้ผนวกวิธีการเขียน การนำเสนอเนื้อหา ที่หลากหลาย ที่เราสามารถนำเสนอเนื้อหาสาระของนวนิยายได้อย่างสนุก ตั้งแต่วิธีการมาตรฐานคือ บทบรรยาย+พรรณนา บทสนทนา บทบันทึก บทความ บทสัมภาษณ์ บทกวี จดหมาย...  ที่ทุกคนสามารถเลือกใช้นำเสนอเรื่องแต่ง หรือ นวนิยายของตนเองได้ตามถนัด และตามความเหมาะสม... ลองดูครับ  แต่งนวนิยายสั้นเป็นมรดกชีวิตกันสักเรื่อง ทำสนุกๆ ครับ ให้ลูกหลานมีมรดกทางภูมิปัญญาไว้อ้างอิง และไม่แน่นะ อาจมีนักประพันธ์เกิดขึ้นด้วยแรงบันดาลใจจากเรื่องของเรา ก็เป็นได้ ใครจะรู้ จริงไหม? |ทางหอม จ.14.12.2563

ในรอบสิบปี

รูปภาพ
ข่าวหอมแดงราคาดี แม่ใหญ่ดียังเคี้ยวหมากแดงมัดหอม ทิดโสยังขับปิ๊กอัพสีแดงคันเก่าไปสวนหอม ป้าแสงยังตื่นไปฮดสวนหนองตากล้า ลูกหลานไปโรงเรียน ข่าวหอมแดงราคาดี บ่าวหำยังตามใช้หนี้ ผักแนวซื้อเพิ่นจ่ายแล้ว ปุ๋ยยืมเพิ่นเสี่ยน้อยจ่ายแล้ว ค่าเทอมลูกยืมร้านทองจ่ายแล้ว สหกรณ์ฯจ่ายรายปีจ่ายแล้ว ธกส. เอาไว่ก่อน รอโพนสิกู้ ได้แล้วสิไปจ่าย ข่าวหอมแดงราคาดี เซียงสำรองยิ้มหัวกับเมีย ดาวน์รถให้ลูกขับไปทำงานหลวง ให้เขาผ่อนเอาเอง รอขายหอมโพนหัวปี ได้ใช้หนี้ ธกส. โพนที่สอง พอได้ใช้จ่ายและเป็นทุน ข่าวหอมแดงราคาดี ในรอบสิบปี หรือ ยี่สิบปี นี่ล่ะ | ทางหอม จ.14.12.2563

ผู้อยู่หลังบ้าน | Backyard

รูปภาพ
|ผู้อยู่หลังบ้าน เดือนของการเริ่มต้น ส่งไออุ่นผ่านแดดเช้า ของวันเบิกบาน อันซ่อนตัวตนอยู่ในนั้น หลังบ้านพัก เธอโปรยเสน่ห์ ปลื้มมายา การจัดวาง นั่นแสงความหวังดี ลอดใต้เรือนร่มมะม่วง บวบขึ้นคลุมตอ มะม่วงของวันเก่าก่อน เพื่อนของส่วนสุนทรภพ บรรยากาศสีดอกบวบ นั่นแน่ะ---การเริ่มต้น ดั่งการพุ่งทะยานออกไป จนสุดกำลัง บางอริยาบทยิ่งกว่า กำลังหนุนอภิมหากองทัพ เปิดเผย ที่มั่นหลังบ้านพักสักหลัง |ทางหอม ส.9.11.2556 ปรับปรุง อา.13.12.2563 |Backyard Month of initiation Send warmth through the morning sun Of joyful days Which hides himself in it Behind the house She flaunts Appreciate the layout That light, good hope Pass under a mango umbrella Zucchini covered the stump. Mango of the old days Friend of the world beauty Zucchini flower color atmosphere That's right --- the beginning As it soars out All the way Some chapters more than Supporting the great army reveal A stronghold behind a house | Poem by ThangHom Sat. 9.11.2556 Update Sun. 13.12.2020 Translate by https://translate.google.co.th/ --- (

ผู้พึ่งพิง | Dependent

รูปภาพ
สายสวัสดิ์วันอาทิตย์ เขียวเครือบวบทุ่ง เคลือบหัวใจเถียงนา ฟังใครสักคน ขับลำ ทำนอง เพลินละมุน เธอเกาะไต่ต้นหว้า สัมผัสมั่นละไม  ชั่วชีวัน ขอโทษ หากรบกวน ขออภัย หากก้าวล่วง ขอกอดหอมด้วยมิตรภาพ ฉ่ำชื่นดั่งฝนในพรรษา ให้กวี ยลแล้วแย้มถ้อย สะท้อนธาตุเอื้อปัน กี่ฤดูดอกบวบเหลือง กี่ฤดีลูกบวบอ่อน อ่อมแซ็บ... 'ไม่เสียชาติเกิด' โอ... รสชาติผู้พึ่งพิง ทางหอม พุธ 6.11.2556 ปรับปรุง พุธ 9.12.2563 --- Good morning sunday Green zucchini fields Glaze heart arguing na Listen to someone to drive Melody She clung to the Wa tree. Feel the Lamai Forever Sorry if bothering Sorry if we go through Let's hug Hom with friendship. As juicy as the rainy season To the poet And then make a statement Reflect Element Eua Pan How many seasons yellow zucchini flower How many Aom Zab ... 'Did not lose your birth' Oh ... Dependent taste Poem by Thanghom (Translate by   https://translate.google.co.th/?hl=th ) --- (ชมภาพต้นฉบับ ข้างล่างครับ)

ข่อหล่อเพื่อนกัน | บทที่ 10 โดย ทางหอม

รูปภาพ
บทที่ ๑๐ ส่างฮ่าง เขาพิงจักรยานไว้โคนต้นสะแบง ขึ้นบันไดห้างไม้มันปลา มาถึงข้างบน มองหากะปอมก่าอย่างไรก็ไม่เห็น จึงลงมาเดินย่ำไปบนพรมใบสะแบงปนดอกสะแบงที่ร่วงรายรอบโคนต้นกินรัศมีตามขนาดทรงพุ่ม ผ่านไปยังหลังกระท่อม มองหาเพื่อน         “เจ่าอยู่ไส กะปอมก่าเอย” เขาตะโกนไป มองหาตามกิ่งติ้ว ตามกกลำดวน และกกหว้า            “อยู่ไส อยู่ไส หมู่”         ข้ามโพนน้อยที่รกเรื้อ แต่ก่อนเคยเป็นแปลงปลูกหอม กระเทียม พริก บักเขือผ่อย ผักชี ฟักทอง แตงกวา ผักอีตู่ หัวระพา ถั่วปี บักเขื่อเทศ และหมากแข้ง “ข้อยมาแล้วเดหมู่ อยากผ้อเจ้าเดอ มีหนังสือมาอ่านให้ฟัง” เขาตะโกนต่อ “ไปไสนอ รึแม่นมีผุมายิงเจ้าไปปิงก้อยใส่บักม่วงแล้วบ้อ” เขารำพึงถึงเพื่อน          “ส่อยแหน่ ๆ” เสียงดังทึบๆ มาจากที่ใด๋ เขาคิด มองหาต้นทางของเสียง “ข่อยอยู่ผี้ ในส่าง” เสียงเดิมดังมาอีก         ข่อหล่อสาวเท้ามายังต้ายโพนตรงไปห้าก้าว หญ้าขึ้นเป็นรูปวงกลมคลุมปากส่างหรือบ่อขุดด้วยมือ เขาก้มลงใช้มือแหวกกอหญ้าออก ส่องลงไปยังก้นบ่อ สายตาค่อยๆ ปรับโฟกัส มองลงไปเห็นเด็กหนุ่มสวมชุดวอร์มที่มีตราสโมสรฟุตบอลศรีสะเกษปักอยู่ตรงอกซ้าย เขายืนอยู่ก้นส่าง

บ่มียาง

รูปภาพ
ราก เน่าๆ โคน ผุๆ กก กลวงๆ กิ่งบ่มีก้าน บ่มีใบ ควรเรียกสิ่งใด ข่อยเอย  ข้าแห่งงานในนาดิจิตอลสูงส่ง ทาสของสวนออนไลน์ศักดิ์สิทธิ์ ยังกราบไหว้บูชาเกียรติศักดิ์อมตะ โคลน หญ้า ฟาง ควายนา รอยตีนทั้งสิบนิ้ว โชยไกลเหงื่อบำรุงรัก ในม่านหมอกสาบสางของซากศพ ล้ำคำปดประหลาดประโคมก้อง ในชุดประดับยศยิ่ง คล้ายรีทวิตวินาทีนิรันดร์สังวาสโมงยามพิการพิกล มิภาคภูมิชวนหลิงแลแม้ลมหายใจตัวเองสักเสี้ยวลิ้นมดแดงดิน กลับบอดใบ้ถึงแก่นแกนยุงยางสัก... ขณะร่ายล้อมด้วยลิ่วล้อไอโอนับพัน กวีหนุ่มเจ้ารู้ดี ใช่ไหมเล่า  เจ้ารู้ทะลุทรงพุ่ม เปลือก กระพี้ เนื้อ จนสิ้นแก่นแกน ยอมร่ำไห้สุดเสียง ขณะมือทั้งสองกำหมัดแน่นสั่นสะทก มิรู้ได้ว่า คำก่นด่าประณามหยามเย้ยไยไพใดๆ จักอยู่ ณ ทิพย์พิมานสูงกี่ชั้น ปลดเปลื้องปล่อยจากคุกมหาวิบัติตระบัดสัตย์กี่ชาติกี่ภพ จึงจะสาสม กับซาตานอเวจีผีเปรตพันปีมาเกิดมาก่อการณ์คล้ยโควิดระบาด หมู่หนึ่งน้อยนั้นได้ |ทางหอม| พุธ 2 ธันวา 2563

ผู้ยิ้มแย้ม

รูปภาพ
ผู้ยิ้มแย้ม วันเสาร์แสนเบาโล่ง คันนาสีดอกหญ้า กลับมาเป็นชาวนา ในวัยสี่สิบ เธอยิ้มรับขวัญ ไม่ประจบสายตา ไม่โหยหาของฝาก พจนาของทุ่งกว้าง ประกาศสดุดีสมถะ 'ใดไม่สมควร' ขณะเท้าทั้งคู่หยุดสดับ ราคากี่บาท เธอไม่เคยทวงถาม นางแบบไร้นาม ขึ้นกล้อง เป็นไฟล์แบ่งปันทั่วหล้า ประทับรอยไว้ลึก ประหนึ่งใครสักคน คราสบตาคนรัก |ทางหอม| อ. 5 พ.ย. 2556