วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คำเว่าเล่าไว้ : เล่าไว้ว่าด้วยถ้อยคำภาษาที่เพื่อน ๆ อาจหลงลืมกัน

 #คำเว่าเล่าไว้ : เล่าไว้ว่าด้วยถ้อยคำภาษาที่เพื่อน ๆ อาจหลงลืมกัน

เล่าเรื่องคำ ย่อมมีสามสิ่งเป็นอย่างน้อย มีเสียง มีความหมาย และมีอักษรแทนเสียงและความหมายอีกที


เสียงเว่า เสียงปากเว่า ก็บอกชัดว่า เป็นสิ่งที่คนเราใช้อวัยวะภายใน ตั้งแต่ส่วนในช่องท้อง มาที่ช่องคอ และที่ช่องปากตามลำดับ ทำให้เกิดเสียงเปล่งออกมา


เสียงที่คนเราเปล่งออกมาครั้งหนึ่ง เรียกว่าพยางค์ ถ้าพยางค์นั้นมีความหมายเข้าใจกันได้ด้วย ก็เรียกว่า คำ


คำ คือหน่วยภาษาที่มีความหมาย คนในสังคมเข้าใจกันได้ คำพยางค์เดียวก็มี สองพยางค์ สามพยางค์ หรืออาจมากกว่านั้นก็มี


มาถึง ความหมายของคำในภาษา ก็คือสิ่งที่คนภาษานั้น ๆ กำหนด รับรู้ร่วมกัน ตามกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน หรือไวยากรณ์ของภาษา ว่าคำนี้ มีความหมายอย่างนี้ หรือประมาณนี้นะ


เด็ก ๆ ที่เพิ่งเรียนรู้ภาษา หรือคนต่างภาษา ก็ต้องเรียนรู้ สั่งสมคำและความหมายของคำภาษาไปตามความจำเป็น ความต้องการ  เรียนมาก รู้มาก เข้าใจมาก ใช้ได้ถูกต้อง ชัดเจน คล่องแคล่วมาก ก็เก่งภาษานั้นไป


นั่นคือการเรียนภาษาพื้นฐาน หรือภาษามาตรฐานชีวิตคนเฮา  จากคำปากเว่า คือทักษะการฟัง-การพูด การสนทนา ที่อาศัยประสบการณ์ตรง แก้ไข ปรับปรุงเฉพาะหน้า ตอนที่ต้องใช้ภาษากับคนอื่น ๆ ตามวาระ ภาระ หรือธุรกิจ ธุรกรรม ในชีวิตประจำวันของแต่ละคน...


ภาษาปากเว่า ฟัง เว่า โต้ตอบกัน เจรจากัน สนทนากัน บ่จำเป็นต้องเข้าโรงร่ำโรงเรียน แต่อย่างใด🤗🥰☺


ส่วนสัญลักษณ์ที่ขีดเขียนหรือพิมพ์เพื่อเห็น อ่าน ทำความเข้าใจกันแทนภาษาปากเว่า ก็คือ อักษร ที่ต่างเผ่าต่างภาษา ก็ต่างมี แตกต่างกันไป


ในฐานะคนลาวฝั่งขวาแม่น้ำโขง หรือแม่น้ำของ อักษรที่ใช้ก็เป็นอักษรไทย เพราะได้เรียนจากโรงเรียนมาแต่น้อย ส่วนอักษรธรรม และลาว ก็เพิ่งเริ่มเรียนรู้จริงจังเมื่อราวสิบกว่าปีมานี้


คำปากเว่าลาว-ไทย  คนไทย-ลาวสองฝั่งโขงที่ช่างสังเกตสักหน่อย ย่อมเข้าใจความหมายกันได้เป็นส่วนมาก ไม่ต้องมีล่ามแปล (ดีจังเลย)


สำหรับอักษรไทย สำหรับคนลาวหลายคนคงพออ่านออก รู้ความหมาย ถึงขั้นใช้เป็น อย่างยูทูบเบอร์คนลาวทั้งหลาย ที่ทำปกคลิปเป็นภาษาไทย


ส่วนอักษรลาว และอักษรธรรมเล่า มีคนลาวฝั่งขวาในภาคอีสานของไทยกี่ร้อยคนนะ ที่อ่านออก บอกความหมายได้ ใช้เป็น...


ช่วยตอบหน่อยเดอ เพื่อน ๆ


-----

#คำเว่าเล่าไว้ : เล่าไว้ว่าด้วยถ้อยคำภาษาที่เพื่อน ๆ อาจหลงลืมกันซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...