วันพุธที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2566

ฅนมีคำแต่งแต้ม เหมือนและต่างกันไป iSi คำแต้มฅน


สบายดีครับ พบกับผม บุนทอน ดอนหอม

พบกันในรายการใหม่ "คำแต้มฅน"  
เป็นรายการที่จะนำเสนอมุมมองของผม บุญทอน 
ต่อคำพูดที่ได้ยินได้ฟังมา 
เพื่อสะท้อนความรู้สึกและความคิดอ่าน 
ว่าคำนี้ ความหมายอย่างนี้
เขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกของผมอย่างไรบ้าง
เขามีฤทธิ์ต่อความคิดอ่านของผมในทางใด
และเขาจะส่งผลต่อการกระทำของเช่นไรหนอ

ตามที่รู้ ๆ กัน 
คำเป็นหน่วยทางภาษาเล็กที่สุด
ที่มีความหมายในการสื่อสารกันของคนเรา

ส่วนหน่วยทางภาษาที่เล็กสุดจริง ๆ 
แต่ยังไม่มีความหมายใด ๆ 
คือหน่วยเสียง ประกอบด้วยหน่วยย่อย 3 หน่วยคือ
หน่วยเสียงพยัญชนะ 
หน่วยเสียงสระ 
และหน่วยเสียงวรรณยุกต์

เมื่อหน่วยเสียงรวมกันเข้า 
ถูกเปล่งออกจากปากคนเรา 1 ครั้ง 
เรียกว่า หน่วยพยางค์

พยางค์บางพยางค์ก็เป็นคำด้วย
เพราะเปล่งออกมาแล้วมีความหมาย
ในการสื่อสารของคนเรา
ถือเป็นคำพยางค์เดียว
อันมีอยู่จำนวนมากในภาษาตระกูลไต
ในกลุ่มภาษาคำโดดอย่าง ลาว ไทย จีน...

คำมีทั้งคำพยางค์เดียว
คำสองพยางค์ คำสามพยางค์ และหลายพยางค์กว่า
รูปร่างหน้าตาเมืองใช้อักษรแทนภาษาพูด
จึงมีแตกต่างกันไปตามการประสมคำ
ตามที่มาของคำ

ที่มาของคำไทยมาจาก
1.คำไทยแท้ ก็เขียนสะกดตามตัว
2.คำไทยยืมจากบาลี-สันสกฤต 
ก็เขียนตามหลักตัวสะกดตัวตาม
ซึ่งอาจมีตัวอักษรเพิ่มจากที่ออกเสียง
มีตัวสะกดตัวตามตัวการันต์
3.คำไทยยืมจากภาษาเขมรโบราณ
ก็มีทั้งคำที่ใช้ รร (ร หัน) มีทั้งคำเต็มและกร่อนเสียง 
4.คำไทยยืมจากภาษาจีน อังกฤษ และอื่น ๆ
ก็มีวิธีออกเสียงและการเขียนเป็นตัวอักษรไทย
ที่หลากหลายไปตามภาษาเดิมนั้น ๆ

ถ้าวางภาษาเสียงไว้
หันมาใส่ใจภาษาอักษร
แล้วจะพบว่า
รูปร่างหน้าตาของคำนั้น
ย่อมเป็นไปตามการประสมคำว่ามีกี่ส่วน

3 ส่วนธรรมดา มีเสียง/รูปพยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์
4 ส่วนธรรมดา มีเสียง/รูปพยัญชนะต้น + สระ + วรรณยุกต์ + พยัญชนะตัวสะกด
และยังมีการประสมอักษรของคำ 5 ส่วนขึ้นไปอีก มีตัวตาม ตัวตัวการันต์...

คำแต่ละคำจึงออกเสียงต่างกันไป
จึงเขียนเป็นตัวอักษรแตกต่างกันไป
แต่ก็มีอยู่บ้างบางคำ
ที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน
ที่เขียนต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน

เมื่อพิจารณารูปอักษรของคำ และความหมายของคำนั้น 
คนเราเรียนรู้การออกเสียงคำและการเขียนคำได้เหมือน ๆ กัน
แต่เรื่องความหมายที่มากกว่าความหมายตามพจนานุกรมนั้น
คนเราอาจรับรู้ได้แตกต่างกันไป
ตามการสั่งสมไว้ด้วย 
การฟังเพลง ฟังผู้รู้ ฟังธรรมะ ฟังเรื่องราวหลากหลาย...
การอ่าน ซึมซับจากนิทาน เรื่องสั้น นิยาย นวนิยาย บทกวี วรรณกรร วรรณคดี...
การใช้พูด เขียนในวาระ โอกาส และรวมถึงในจินตนาการของตน ๆ

ความหมายของถ้อยคำ
ที่คนเรามีและถ่ายทอดออกไป
เพื่อสื่อสารกันนั้น 
จึงอาจทำให้เกิดความเข้าใจกันมากขึ้น
และหรืออาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้ด้วย
ขึ้นอยู่กับว่าผู้ส่งสารและผู้รับสาร
มีฐานความลึกซึ้งหรือมิติของความหมายของคำ
ใกล้เคียงกันหรือแตกต่างกันมากเกินไป

ความหมายของคำในตัวเราแต่ละคน
ที่มีไม่เท่ากันนี่แหละนี่ล่ะ
ที่ทำให้คนเราเกิดความรู้สึก ความคิดอ่าน
ที่แตกต่างกันออกไป

คำอาจนำความสุขและความทุกข์มาสู่ผู้ใช้ 
ก็ด้วยมันมีความหมายต่อใจแตกต่างกันไป
ยิ่งหากเราเผลอลืมไปว่า 
คำ ก็แค่ตัวแทนส่วนหนึ่งของความคิดอ่าน
ที่คนเราต่างต้องการสื่อสารกันในความหมายที่ตนมี
ที่ตนต้องการบอก ต้องการสื่อสาร 
ก็เท่านั้น 

อย่างไรก็ตาม
หากมองในแง่คนเราคือพื้นที่ทางศิลปะ
คำ ๆ หนึ่ง ทั้งรูปเสียง รูปลักษณ์อักษร 
และความหมายของมันที่เราหมายเอา ถือเอา
ก็อาจเปรียบเหมือนสีสัน
ที่จักแต่ง จักแต้มจิตใจคนเรา
ให้มีสีสันอย่างนั้น ๆ ตามมันไป

นี่คือสิ่งที่ รายการ "คำแต้มฅน"
อยากจะมาสื่อสาร
โดยยกคำ ๆ หนึ่ง มาคุยกัน ในแต่ละครั้ง ๆ ไป

เพื่อย้ำเตือนความเหมือน ความต่างของความหมายของคำ
ที่คนเรามีเหมือนต่างกันได้เป็นธรรมดา
และเพื่อย้ำเตือนว่า คนเรามีอิสระพอนะ
ที่จะไม่คกเป็นทาสความหมายของมัน

"คำใช้ฅนเป็นพื้นที่แต้มสีสันตามความหมายของมันได้ 
ฅนเราก็สามารถใช้คำเพื่อเพิ่มสีสันชีวิต
ให้โลกนี้สดสวยใสกระจ่างได้ด้วยเช่นกัน"

แล้วพบกับ "คำแต้มฅน" ครั้งไปครับ สวัสดี.วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566

เลือดรัก l สารพัดพิศ l เรื่องสั้นสี่สิบห้าวรรค


เลือดรัก

เรื่องสั้นโดย คีต์ คิมหันต์
(พฤ.08.06.2566)

บุญกองนอนมองเลือดที่ไหลจากแขนของตน
ผ่านท่อยางลงถุงข้างเตียงผู้บริจาคโลหิต
รอยยิ้มของเขาหลบรออยู่ข้างในลึก ๆ
ยังกังวลใจในอาการของคนเจ็บที่เขาช่วยพามาส่ง

"เลือดของเราจะสามารถช่วยเจ้าได้บ่นอบัวคำน้อย" (5)

เหตุการณ์ตอนนี้ทำให้เขาได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งใจไว้
"ได้ให้ ดูแลบัวคำสักครั้ง" แม้เวลาจะล่วงเลยมานับยี่สิบกว่าปี
เป็นเวลาที่แม้เธอไม่ร้องขอ แต่มันจำเป็นจริง ๆ
เขาสัมผัสถึงความสุขล้ำลึกข้างในในอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน
แม้เขาจะเคยทำดีกับใคร ๆ มาไม่น้อย (10)
แต่การถ่ายเลือดมอบให้เธอครั้งนี้อาจจะต้องลุ้นผล
"ขอให้ได้ผลดี ให้บัวคำพ้นขีดอันตรายโดยเร็วเถิด"

"เดี๋ยวจะถอดเข็มเจาะแล้วนะคะ"
ว่าแล้วมือนิ่ม ๆ ก็แกะผ้ากาวออก
ดึงเข็มออกแผ่วเบาแล้วใช้สำลีกดตรงรูเข็ม (15)
"กดสำลีตรงนี้ไว้สักครู่ สักสามถึงห้านาทีนะคะ
เดี๋ยวพยาบาลจะเอาเลือดไปให้คุณหมอ
ใช้รักษาคนป่วยตามประสงค์ค่ะ ขอบคุณค่ะ"

บุญกองมองตามหลังนางพยาบาลสาวจนลับตา
"ขอให้บัวคำหายดีในเร็ววันด้วยเถิด สาธุ สาธุ สาธุ" เขาภาวนา (20)
จู่ ๆ ภาพห้วงวันวานอันแสนหดหู่ก็ย้อนมาสะกิดใจ

หลังค่ำคืนเจ้าโคตรมาขอสาวเป็นเมียให้เขาเรียบร้อย
ย่ำค่ำคืนต่อมา เป็นคืนแรกตามธรรมเนียมหมู่บ้าน
ที่เจ้าบ่าวบุญกองจะขึ้นบ้านเข้าห้องเจ้าสาวบัวคำน้อย
และจากนี้ไป บ้านนี้ก็จะมีลูกชายมาช่วยงานนาสวนอีกคน (25)
สถานะเจ้าบ่าวฝึกหัดนี้จะกินเวลาหนึ่งปี ก็จะถึงกำหนดวันแต่งงาน
แต่อนิจจาชีวิตมีอุปสรรค ความพยายามที่จะร่วมหอลงโรงของเขา
ไม่อาจสมประสงค์กับเจ้าสาวที่ผู้ใหญ่จัดแจงไว้ให้ได้
"น้อยบ่พร้อม นอนนำบ่ได้บ่เป็นดอกเด อ้ายทิดกองบ่ต้องมาอีกเดอ"
งานแห่งค่ำคืนของบ่าวสาวในห้องส่วมจึงหยุดลงตรงคำ "อ้ายน้อง" (30)
ส่วนงานนาสวนของบ้านนาง ยังมีทิดกองมาช่วยงานอย่างแข็งขันสม่ำเสมอ
แต่ก็เฉพาะปีนั้นปีเดียว แม้จะเป็นปีที่หอมแดงมีราคาแพงที่สุดในรอบสิบปีก็ตาม

******
บุญกองกำลังใช้มีดพร้าตัดต้นกล้วยเป็นท่อน ๆ
แล้วสับแบ่งเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วจึงค่อยกำหว่านลงน้ำ
ให้ปลาที่ผุดดำว่ายรอในคลองน้อยขุดด้วยมือที่กลางสวน (35)
เสียงฝีเท้าผู้ใหญ่เดินเนิบ ๆ ช้า ๆ มาในร่องสวนกล้วยแกมมะขามมะม่วงมะยม
ดังแว่วมาเบา ๆ แต่เขาไม่ได้ยิน ไม่ได้สนใจ
เพราะจิตใจเขาจดจ่ออยู่กับงานตัด-สับ-ตัด-สับ หว่าน
จนเจ้าของเสียงฝีเท้ามายืนนิ่งอยู่ข้างหลัง
ประชิดตัวคนสวนหนุ่มโสดอายุครึ่งศตวรรษพอดี (40)

"อ้าย--- อ้ายทิดกอง" น้ำเสียงแหบสั่นเครือกลั้นสะอื้น
สายลมยามเช้าโชยกลิ่นหอมของดินหญ้าและมวลสรรพสิ่งในสวนฟุ้งไป
หลังคืนฝนชโลมไล้ชะล้างฝุ่นฝ้าเกาะติดใบบาง เติมความฉ่ำชื่นเย็นทั่วอาณา

หญิงสาววัยกลางคนเพิ่งฟื้นป่วยเผยยิ้มแห้ง ๆ แต่งามกว่าดอกไม้ทั้งสวนสวรรค์
"มื้อนี่ อ้ายทิดกองยังฮักน้อยคือเก่า คือตอนนั่น ยุแมนบ่"  (45)

วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

บ่มีน้ำชุ่มนา


คิดหวังจากใคร
ความชุ่มเย็น
ความสุขล้ำ

คิดหวังจากใคร
เผยคำปลั่งดั่งทองทา
ส่องทางก้าวพ้น
โพยภัยล้อมหน้าล้อมหลัง

คิดหวัง
คิดหวัง
ได้แต่หวัง
ได้แต่คิด

น้ำเหงื่อชุ่มร่าง
รอยยิ้มจากอกใจ
สองขาบึกบึนท้าเลนตม
สองมือด้านท้าแดดฝนลม

คิดหวังในตน
ไม่คิดหวังจากใครแล้ว!

-ทางหอม-


ฝนใหม่มีมนต์เคยไหม
รู้สึกจากห้วงลึก
รู้จริงจากวันคืนผ่าน

ไม้นานา หญ้านานา
รดน้ำ รดน้ำ
น้ำบ่อ น้ำบาดาล
รดไป รดไป
ไม่เขียวไม่งาม
เติมปุ๋ย เติมรัก
งามน้อย ๆ 

แต่เมื่อฝนมา
วันเดียวคืนเดียว
เขียวสะพรั่งบทเพลง คึดได้ไปเป็น l บ่าวทิ ยางชุมน้อย

ว่าด้วยที่มาของบทเพลง "คึดได้ไปเป็น" •เกิดมาน้อยเท่าใหญ่ ฟังเพลงบอกรักหรือแสดงบุญคุณแม่พ่อ ก็มีแต่เพลงแยก •มีเพลงแม่ อย่าง ค่าน้ำน...