บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก ตุลาคม, 2021

กกส้มแบงหมู่นั่น

รูปภาพ
กกส้มแบงจริง เกิดเป็นหมู่ ยืนต้นเป็นกลุ่มก้อน เหลือค้างเป็นสายยายห่าง ในป่า ข้างทาง กลางท่ง ในโรงเรียน ในวัด ในอำเภอ... มื้อสิตาย อาจตายเดี่ยวเดียวดาย ทีละต้น ๆ กกแก่นกลายเป็นแป้นเป็นฝาเป็นตงเป็นคานเป็นเสาต่อ กิ่งก้านกลายเป็นถ่านในเฮียนไฟ ความจริงแล้ว คันบ่สู้บ่บืน คงตายเป็นผีเบี้ยหน่อน้อย คงบ่มีตัวตนให้คนเห็นฮูปห่างเรือนฮ่ม พร้อมดอกดาวพราวพร้อย รวมถึงหมากปิ่นแดงเต็มทืด ว่อนปลิวตามแรงลมไปทุกทิศทาง ตายตอนเป็นต้นหนุ่มสาว ไยจะบ่มีสิทธิ์รำลึกท่งท่าป่าข้าวเคยคุ้น เป็นหยังสิบ่มีสิทธิ์ให้นกหนูกากะปอมอาศัยซ่น กกส้มแบงกลางท่ง ยืนอยู่ได้ ตรงนี่ ตรงนั่น ทุกที่ทาง ตายไปได้ ตายสูญลึกลับได้ แต่ในใจดวงหนึ่ง จักยังยืนต้นงามสง่าอยู่เสมอ บ่ต่างจากกยูงกกยางใดๆ นานมาหลายกว่าสี่สิบห้าปี และพรุ่งนี้ ตราบเท่าที่ดินลมแดดฝนยังมีลมหายใจ เจ้าก็จะยืนต้นเป็นเสี่ยวสหาย เป็นพยานการเปลี่ยนแปลง เป็นตัวอย่างการยืนหยัดยืนยันบนแผ่นดินถิ่นเกิดก่อทอตนจนเติบใหญ่ กกไม้ทุกต้นมีชีวิต คนทุกคนมีชีวิต บ่แตกต่าง ในความสำคัญของความเป็นจริง เท่าเทียมทุกฤดูกาล เสมอภาคทุกคืนวัน เกลียดชังทุกสายฟ้าฟาดเปรี้ยงลุกไหม้สังหารอย่างไร้เหตุผลกล