วันอังคารที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

คำเว่า • อักษรธรรมคำผะหยา


คำเว่า

โอนอ คำคำเว่า
ไทเฮาน้อยใหญ่

คึดอ่านเป็นเว่าได้
ฟังหัวยิ้มได้ฮักแพง

ไผเสียงดีอ่านจ้อยจ้อย
ฟังแล้วมวนสะออน.

บ่าวทิ | 13 เม.ย. 2564

✅ เชิญติดตามบ่าวทิ ได้ใน https://www.youtube.com/c/BaawThi?sub_confirmation=1
วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

เช้าเมษา

น้ำหมอกจับเครือหญ้า
หอมดินนาตอเฟียงเก่า
หมากส้มแบงกองแจนั่น
คันแทน้อยฮ่มกะยอม

ซอมตาเว็นพวมขึ้น
เหนือโพนผักหมใหม่
หอมแดงเก็บกู้แล้ว
เหลือค้างไว่ที่หัวน้อยใหญ่บ่ทัน

ลมหัวกุดหมุนติ้ว
ลมหัวใจโหยอ่อน
พัดในคีงอยู่ว่อนหว่อน
พัดฮักและคึดฮอด
ไปตกค้างอยู่ที่ใด๋ 

เมษาสงกรานต์นี้
ใกล้ห้าสิบปีที่กายผ่าน
เรื่องงามงาม เรื่องฮ้ายฮ้าย
เรื่องส่ำนี่ท่อนั่น ที่จำได้บ่ลืม

ทางหอม | ผะหยาคำแต้ม
12.04.2021

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...