แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทรงสะแบง แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ ทรงสะแบง แสดงบทความทั้งหมด

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยังอยู่ | Still at the same place

เลยเถียงนาขึ้นไป
ยังเหลือป่าหัวนาของพ่อใหญ่
ยังเหลือซุมแซงไม้กกใหญ่ๆ
ยังเหลือเห็ดหมู่งามหลังยามฝนใหม่ดอกใหญ่ๆ
ยังเหลือผลไม้หน่วยใหญ่ๆ
ยังเหลือเฟือยไม้เคียใหญ่ๆ
ยังเหลือฟืนโด้นใหญ่ๆ
ยังเหลืองูโตใหญ่ๆ
ยังเหลือหนูพุกขวยใหญ่ๆ
ยังเหลือกะปอมก่าโตใหญ่ๆ
ยังเหลือมดแดงฮังใหญ่ๆ
ยังเหลือบ่างโตใหญ่ๆ
ยังเหลือเส้นทางย่างคองใหญ่ๆ
ยังเหลือหญ้าคาให้เกี่ยวมามุงเถียงใหม่ๆ
ยังเหลือเสียงนกเป็นเพลงลำกลอนใหม่ๆ
ยังเหลือบรรยากาศดอกไม้ป่าหอมมาใหม่ๆ

เลยเถียงนาขึ้นไป
ยังเหลือแบบนี้อยู่หลายปานใด๋
ในโลกใบเก่าๆ
ในยุคออนไลน์ลอยไปไหว่ๆ

|ทางหอม
จ.21.12.2563

---
Therefore arguing the field up
The forest remains of the big father's fields
Still left with a large reed.
Still remaining beautiful village mushrooms after a big new rain
There are still large pieces of fruit left.
There is still plenty of big kea
There is still a big firewood.
There are still big snakes.
There are still big vicious rats.
There is still a big big kompom.
There are still large red ants.
There are still large marmots left.
There is still a big Kong grill path left.
There is still a new crop of grass to come and argue
Still, the bird's voice is still a new poem
There are still new fragrant wild flowers atmosphere.

Therefore arguing the field up
There are still many things like this.
In the old world
In the online age, floating away.

ThangHom
Mon 21.12.2020
|Translate by translate.google.com|

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ย่านหนี้ | Fear of debtหอมแดงมีราคา
พี่น้องได้เงินล้าน
คนซ่าคนลือ
แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย

หอมแดงมีราคาต่อเนื่อง
หลายคนยิ้มหัวห่าว
คนนับหน้าถือตา
แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย

หอมแดงมีราคาหลังปีใหม่
หลายคนสิได้ปลดหนี้
คนหนุ่มสาวสิมีคู่
แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย

หอมแดงมีราคาอีกจักปีสองปี
หลายคนสิหวนมาปลูกหอมแดง
คนแก่เฒ่าสิกลายเป็นหนุ่ม
แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย

ส่วนข้าพเจ้า
รอขายหอมโพนหัวปี
ได้จักแสนอ่อนๆ 
พอได้หมุนเงินมาต่อทุน
แหม่นล่ะๆ บ่กล้ามีหนี้หลายคือหมู่เพิ่น

|ทางหอม
จ.14.12.2563

---

Shallots are priced
Brothers earn millions
People
Oh, I dare to have many debts.

Shallots have a continuous price.
Many people smiled in their heads.
Respected person
Oh, I dare to have many debts.

Shallots are priced after the New Year.
Many people have released their debts.
Young people have a couple.
Oh, I dare to have many debts.

Shallots are priced for another two years.
Many have returned to plant shallots.
Old people become young
Oh, I dare to have many debts.

For me
Waiting to sell onions
Got a very soft lark
When he has turned the money to the capital
Oh, I dare to have a lot of debt, namely, more groups.

|ThangHom
Mon.14.12.2020
Translate by https://translate.google.co.th/?

ในรอบสิบปี


ข่าวหอมแดงราคาดี
แม่ใหญ่ดียังเคี้ยวหมากแดงมัดหอม
ทิดโสยังขับปิ๊กอัพสีแดงคันเก่าไปสวนหอม
ป้าแสงยังตื่นไปฮดสวนหนองตากล้า
ลูกหลานไปโรงเรียน

ข่าวหอมแดงราคาดี
บ่าวหำยังตามใช้หนี้
ผักแนวซื้อเพิ่นจ่ายแล้ว
ปุ๋ยยืมเพิ่นเสี่ยน้อยจ่ายแล้ว
ค่าเทอมลูกยืมร้านทองจ่ายแล้ว
สหกรณ์ฯจ่ายรายปีจ่ายแล้ว
ธกส. เอาไว่ก่อน
รอโพนสิกู้ ได้แล้วสิไปจ่าย

ข่าวหอมแดงราคาดี
เซียงสำรองยิ้มหัวกับเมีย
ดาวน์รถให้ลูกขับไปทำงานหลวง
ให้เขาผ่อนเอาเอง
รอขายหอมโพนหัวปี ได้ใช้หนี้ ธกส.
โพนที่สอง พอได้ใช้จ่ายและเป็นทุน

ข่าวหอมแดงราคาดี
ในรอบสิบปี หรือ ยี่สิบปี นี่ล่ะ

| ทางหอม
จ.14.12.2563


บทเพลง คึดได้ไปเป็น l บ่าวทิ ยางชุมน้อย

ว่าด้วยที่มาของบทเพลง "คึดได้ไปเป็น" •เกิดมาน้อยเท่าใหญ่ ฟังเพลงบอกรักหรือแสดงบุญคุณแม่พ่อ ก็มีแต่เพลงแยก •มีเพลงแม่ อย่าง ค่าน้ำน...