บทความ

กำลังแสดงโพสต์ที่มีป้ายกำกับ ทรงสะแบง

ยังอยู่ | Still at the same place

รูปภาพ
เลยเถียงนาขึ้นไป ยังเหลือป่าหัวนาของพ่อใหญ่ ยังเหลือซุมแซงไม้กกใหญ่ๆ ยังเหลือเห็ดหมู่งามหลังยามฝนใหม่ดอกใหญ่ๆ ยังเหลือผลไม้หน่วยใหญ่ๆ ยังเหลือเฟือยไม้เคียใหญ่ๆ ยังเหลือฟืนโด้นใหญ่ๆ ยังเหลืองูโตใหญ่ๆ ยังเหลือหนูพุกขวยใหญ่ๆ ยังเหลือกะปอมก่าโตใหญ่ๆ ยังเหลือมดแดงฮังใหญ่ๆ ยังเหลือบ่างโตใหญ่ๆ ยังเหลือเส้นทางย่างคองใหญ่ๆ ยังเหลือหญ้าคาให้เกี่ยวมามุงเถียงใหม่ๆ ยังเหลือเสียงนกเป็นเพลงลำกลอนใหม่ๆ ยังเหลือบรรยากาศดอกไม้ป่าหอมมาใหม่ๆ เลยเถียงนาขึ้นไป ยังเหลือแบบนี้อยู่หลายปานใด๋ ในโลกใบเก่าๆ ในยุคออนไลน์ลอยไปไหว่ๆ |ทางหอม จ.21.12.2563 --- Therefore arguing the field up The forest remains of the big father's fields Still left with a large reed. Still remaining beautiful village mushrooms after a big new rain There are still large pieces of fruit left. There is still plenty of big kea There is still a big firewood. There are still big snakes. There are still big vicious rats. There is still a big big kompom. There are still large red ants. There are still large marmots left. There is

ย่านหนี้ | Fear of debt

รูปภาพ
หอมแดงมีราคา พี่น้องได้เงินล้าน คนซ่าคนลือ แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย หอมแดงมีราคาต่อเนื่อง หลายคนยิ้มหัวห่าว คนนับหน้าถือตา แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย หอมแดงมีราคาหลังปีใหม่ หลายคนสิได้ปลดหนี้ คนหนุ่มสาวสิมีคู่ แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย หอมแดงมีราคาอีกจักปีสองปี หลายคนสิหวนมาปลูกหอมแดง คนแก่เฒ่าสิกลายเป็นหนุ่ม แหม่นล่ะๆ เพิ่นกล้ามีหนี้หลาย ส่วนข้าพเจ้า รอขายหอมโพนหัวปี ได้จักแสนอ่อนๆ  พอได้หมุนเงินมาต่อทุน แหม่นล่ะๆ บ่กล้ามีหนี้หลายคือหมู่เพิ่น |ทางหอม จ.14.12.2563 --- Shallots are priced Brothers earn millions People Oh, I dare to have many debts. Shallots have a continuous price. Many people smiled in their heads. Respected person Oh, I dare to have many debts. Shallots are priced after the New Year. Many people have released their debts. Young people have a couple. Oh, I dare to have many debts. Shallots are priced for another two years. Many have returned to plant shallots. Old people become young Oh, I dare to have many debts. For me Waiting to sell onions Got a very so

ในรอบสิบปี

รูปภาพ
ข่าวหอมแดงราคาดี แม่ใหญ่ดียังเคี้ยวหมากแดงมัดหอม ทิดโสยังขับปิ๊กอัพสีแดงคันเก่าไปสวนหอม ป้าแสงยังตื่นไปฮดสวนหนองตากล้า ลูกหลานไปโรงเรียน ข่าวหอมแดงราคาดี บ่าวหำยังตามใช้หนี้ ผักแนวซื้อเพิ่นจ่ายแล้ว ปุ๋ยยืมเพิ่นเสี่ยน้อยจ่ายแล้ว ค่าเทอมลูกยืมร้านทองจ่ายแล้ว สหกรณ์ฯจ่ายรายปีจ่ายแล้ว ธกส. เอาไว่ก่อน รอโพนสิกู้ ได้แล้วสิไปจ่าย ข่าวหอมแดงราคาดี เซียงสำรองยิ้มหัวกับเมีย ดาวน์รถให้ลูกขับไปทำงานหลวง ให้เขาผ่อนเอาเอง รอขายหอมโพนหัวปี ได้ใช้หนี้ ธกส. โพนที่สอง พอได้ใช้จ่ายและเป็นทุน ข่าวหอมแดงราคาดี ในรอบสิบปี หรือ ยี่สิบปี นี่ล่ะ | ทางหอม จ.14.12.2563