วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เพิ่น l เขยคำ.1
เฮายืนเทิงโพน
เพิ่นยืนบนพรม
โลกต่างระดับ

เวลาเดียวกัน
เพิ่นเพลินยิ้มอยู่ในทางสายดอกไม้หอม
เฮาอมทุกข์บนคันแทนากิ่ว

ดวงตาเว็นดับสนิท
ดวงเดือนมุดในถ้ำหลวงของแกแล็คซี
ดวงดาวสูญไปจากฟากฟ้า

เพิ่นไม่ได้ยิ้มให้เฮา.

•เพิ่น l เขยคำ.1
คำแต้ม ของ ทางหอม  
1 พึดจิกา 2566


เพิ่น l เขยคำ.1

เฮายืนเทิงโพน เพิ่นยืนบนพรม โลกต่างระดับ เวลาเดียวกัน เพิ่นเพลินยิ้มอยู่ในทางสายดอกไม้หอม เฮาอมทุกข์บนคันแทนากิ่ว ดวงตาเว็นดับสนิท ดวงเดือนม...