วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ยังอยู่ | Still at the same place

เลยเถียงนาขึ้นไป
ยังเหลือป่าหัวนาของพ่อใหญ่
ยังเหลือซุมแซงไม้กกใหญ่ๆ
ยังเหลือเห็ดหมู่งามหลังยามฝนใหม่ดอกใหญ่ๆ
ยังเหลือผลไม้หน่วยใหญ่ๆ
ยังเหลือเฟือยไม้เคียใหญ่ๆ
ยังเหลือฟืนโด้นใหญ่ๆ
ยังเหลืองูโตใหญ่ๆ
ยังเหลือหนูพุกขวยใหญ่ๆ
ยังเหลือกะปอมก่าโตใหญ่ๆ
ยังเหลือมดแดงฮังใหญ่ๆ
ยังเหลือบ่างโตใหญ่ๆ
ยังเหลือเส้นทางย่างคองใหญ่ๆ
ยังเหลือหญ้าคาให้เกี่ยวมามุงเถียงใหม่ๆ
ยังเหลือเสียงนกเป็นเพลงลำกลอนใหม่ๆ
ยังเหลือบรรยากาศดอกไม้ป่าหอมมาใหม่ๆ

เลยเถียงนาขึ้นไป
ยังเหลือแบบนี้อยู่หลายปานใด๋
ในโลกใบเก่าๆ
ในยุคออนไลน์ลอยไปไหว่ๆ

|ทางหอม
จ.21.12.2563

---
Therefore arguing the field up
The forest remains of the big father's fields
Still left with a large reed.
Still remaining beautiful village mushrooms after a big new rain
There are still large pieces of fruit left.
There is still plenty of big kea
There is still a big firewood.
There are still big snakes.
There are still big vicious rats.
There is still a big big kompom.
There are still large red ants.
There are still large marmots left.
There is still a big Kong grill path left.
There is still a new crop of grass to come and argue
Still, the bird's voice is still a new poem
There are still new fragrant wild flowers atmosphere.

Therefore arguing the field up
There are still many things like this.
In the old world
In the online age, floating away.

ThangHom
Mon 21.12.2020
|Translate by translate.google.com|

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...