วันพุธที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2563

การงานอันมั่นคง | Stable work
เมื่อเริ่มจำความได้
ข้าฯยังไม่ได้ยินคำ
"การงานอันมั่นคง"
แค่เลาะเลี้ยงควาย ตามทุ่งนา ป่าข้าว คันแท แลป่าละเมาะหัวนา

เมื่อเข้าโรงเรียน
ยังเพบิดเพลินเล่นตามประสา
แตะบอล แตะตะกร้อ ตีวอลเลย์ พอได้
เข้าห้องสมุด พอใจ
ไม่คิดอ่านความจริง "การงานอันมั่นคง"

แล้วเข้าวิทยาลัย
ยังตามหาหนังสือวรรณกรรม ชวนคิด ชวนอ่าน ชวนฝัน...
สนุกเดินในตรอกขนานทางชยางกูรในเมืองอุบล
หลังโรงแรมปทุมรัตน์ ไปร้าน "M" ข้างตลาด6 หลังโรงแรมรีเจนท์
ไม่ใฝ่รู้กลไก "การงานอันมั่นคง"

พอเรียนจบ ได้งาน ทำงาน
"เงินเดือน" ใช้จ่าย
"การงานอันมั่นคง" จ่ายเงินเดือนให้
ยังสนุกกับการงานคิด เขียน พานักเรียนอ่าน คิด แล้วเขียน...เป็นหนังสือ

มามีเมีย มีลูก มีพันธะ
"การงานอันมั่นคง" ให้เครดิตตามประสงค์
ให้มีหนี้ก้อนเท่าภูเขาพระสุเมรุ
ให้คิดอ่าน "ทำไมเราจึงตกหลุมพราง"

กี่ปีจากนี้
หนี้จึงจะลดและหมดสิ้น
เมื่อเช้านี้ เรายังต้องไปเซ็นชื่อกู้เงินเพิ่ม
กี่ปีจากนี้
ด้วยหนทางใด ในวัยทองเปลวบางๆ
เราจึงจะพบ "การงานอันมั่งคั่ง"

ทางหอม
พุธ 23.12.2563

---


When I start to remember

 I still haven't heard the word.

 "Stable work"

 Just feed the buffalo in the fields, rice forests, KHANTAENAA 
and grove of fields


 When entering school

 Young Phe twisted, enjoyed playing as it was.

 Tap the ball, touch the whisk, hit the volley.

 Entering the library is satisfied.

 Don't think to read the truth  "Stable work"


 And went to college

 Still searching for a literary book that is thought to be dreamy to read ...

 Fun walk in the alley along Chayangkun Road in Ubon City

 Behind Pathumrat Hotel, go to the "M" shop, 6 behind the market, Regent Hotel

 Not keen to know the mechanism  "Stable work"


 When I graduated, I got a job.

 "Salary" spending

 "Stable work" paid a salary

 Also enjoys working, thinking, writing, taking students to read, thinking and writing ... in books


 Mama wives have children, have bonds

 "Stable work" gives credit as desired.

 To have the same amount of debt as Mount Phra Sumen

 Think about it, "Why do we fall into a trap?"


 How many years from now

 The debt will reduce and put an end to it.

 This morning we still had to sign additional loans.

 How many years from now

 By any means in the golden age

 So we will find "wealthy works"


 ThangHom

 Wed 23.12.2020


 ---

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...