วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้ประมาณตน | Expert

สัญญาณลับส่องเช้า
โลกแค่ช่วงแขนจากพื้น
หัวเราะกับตนเอง
ใครหรือ จักก้มลงทัศนา

เธอชูคอชมเมฆฟ้า
ข้างต้นผู้สูงส่ง
เรามิอาจเท่าเทียม

ชั่วระยะลมนิ่ง
ค้อมคารวะความต่าง
ทุนบุญนอบน้อม
สำเหนียกในหมากผล

ในทางสีเปลือกไม้
ร่องรอยการดิ้นรน
ความงามตะปุ่มตะป่ำ
วนซ้าย วาดเว้าแหว่ง
วนขวา แต้มกาบเผยอ
'ลำบากทำกำไรงาม'

| ทางหอม
• อัง.12.11.2556
▪︎ปรุงใหม่ ศ.25.12.2563

---
Secret signal in the morning
The world is just arm from the ground
Laugh at myself
Who will bow down to take a tour

She raised her head to admire the clouds
Above the noble
We cannot be equal

For the rest of the wind
Salute the difference
Submissive merit capital
Perceptive

In the bark color way
Traces of struggle
Knobby beauty
The left loop draws indented.
Right loop
'Difficult and profitable'

| ThangHom
• Ang. 12.11.2556
▪︎Newly cooked Fri 25.12.2020

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...