วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ผู้อยู่หลังบ้าน | Backyard

|ผู้อยู่หลังบ้าน

เดือนของการเริ่มต้น
ส่งไออุ่นผ่านแดดเช้า
ของวันเบิกบาน
อันซ่อนตัวตนอยู่ในนั้น

หลังบ้านพัก
เธอโปรยเสน่ห์
ปลื้มมายา การจัดวาง
นั่นแสงความหวังดี
ลอดใต้เรือนร่มมะม่วง
บวบขึ้นคลุมตอ
มะม่วงของวันเก่าก่อน
เพื่อนของส่วนสุนทรภพ

บรรยากาศสีดอกบวบ
นั่นแน่ะ---การเริ่มต้น
ดั่งการพุ่งทะยานออกไป
จนสุดกำลัง

บางอริยาบทยิ่งกว่า
กำลังหนุนอภิมหากองทัพ
เปิดเผย
ที่มั่นหลังบ้านพักสักหลัง

|ทางหอม
ส.9.11.2556
ปรับปรุง อา.13.12.2563


|Backyard

Month of initiation
Send warmth through the morning sun
Of joyful days
Which hides himself in it

Behind the house
She flaunts
Appreciate the layout
That light, good hope
Pass under a mango umbrella
Zucchini covered the stump.
Mango of the old days
Friend of the world beauty

Zucchini flower color atmosphere
That's right --- the beginning
As it soars out
All the way

Some chapters more than
Supporting the great army
reveal
A stronghold behind a house

| Poem by ThangHom
Sat. 9.11.2556
Update Sun. 13.12.2020
Translate by https://translate.google.co.th/

---
(ภาพต้นฉบับ | Original work)
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...