บทความ

เสียวสวาสดิ์คำสอน

รูปภาพ
ไปฟัง ไปรับรสวรรณศิลป์ ไปคิดอ่าน รับพลังสร้างสรรค์ ไปชมกัน... https://youtu.be/e-yA98vwSlo

แหม่นเงา

รูปภาพ
กกไม้อาบแสงตาเว็น สว่างด้านแดดส่อง อีกด้านเห็นทอดเงา ตราบที่แสงยังทำงาน บ่มีทางที่เงาจะหายหน้า ไม่ว่าเงาไม้ เงาสิ่งของ หรือเงาใคร คำเหยียดหยามหากเป็นด้านสว่าง ย่อมฝากด้านมืดแผ่เงาทะมึน คำสรรเสริญเป็นเงาด้วยน้ำเสียงประชด ย่อมฝากคำนินทาเป็นด้านรับแสงด้วยน้ำเสียงชื่นชม ตราบโลกให้แสง ตราบใจใฝ่รู้เห็นตามภาวะการณ์อย่างสัตย์ซื่อ มิมีที่ไหน สิ่งใด ไร้เงา เธอที่หม่นเศร้าสิ้นหวัง ขออย่าสิ้นแรงใจฮึด ลุกขึ้นสู้ เพราะแม้อยู่ในห้องมืดสนิท แหม่นแล้วๆ เธอยังมีฉันเป็นเงามีห่างหาย ทางหอม อ.10.03.2020

มิ่งมโนน้อม

รูปภาพ
พั้วดอกสะหมั่งเหลือค้าง กอต้นหนึ่งเดียว ยังยืนมั่น คองทางผุไกลถิ่น บ่ได้ทุกข์ยาก หากแต่มั่นคงดำรงอยู่ คล้ายกบเข้าไง ดั่งรูปสลักหิน สำเนาชีวิต รอกวีและจิตรกรเอก ปลุกชีพฟื้นคืนแผ่นดิน แล้วชวนกันมาๆ เอื้อยดอกมันปา อ้ายดอกจาน ลุงป้าดอกขะยอม อาอาวดอกส้มแบง ฮ่วมเดินเป็นหมู่ อยู่เป็นบ้านเป็นเมือง ให้หน่อแหนงแนวพันธุ์สะเลเต ก้านก่องดอกสกาว ฮุ่งเฮืองเต็มพื้น ทางหอม อ.10.03.2020

ระยะห่าง

รูปภาพ
ถามกกส้มแบงเบิ่งดู้ ฮากหยั่งนั่นบ่แม่นทำเทียม เหง้าแตกต่อเติมแต่ละปีบ่แม่นเลียนแบบ โคนต้นแข็งแรงกลมกลึงนั่นบ่ได้ออกแบบในกระดาษ ทรงรูปเรือนร่างพ่างคีงนั่นบ่ต้องส่งประกวด กิ่งก้านแผ่เผยบ่เคยอวดอ้างรางวัล ใบใหม่ใบเก่าบ่มีใผเซ็นรับรองความสดใหม่ ยอดอวบแต่งก้านบ่ติดป้ายปอปั้น แต่ละเดือนผ่านแดดลมฝุ่นและฝน พั้วพวงดอกออกเอื้อนเอ่ยงามนั่นบ่ต้องแจ้งความ พอเป็นหมากเป็นหน่วยก็บ่ต้องตัดเกรด ยามลมต้องหมากแก่ปลิดปลิวดั่งปิ่นวินหมุนก็บ่ต้องจดทะเบียน แม่นบ่ ๆ ถามกกอกใจเบิ่งดู้ หยาดเหวื่อและเนื้อวานตรงหน้า ใผและใผถ่ายคลิปชีวิตทุกนาที ใผและใผเฝ้าเขียนบทบรรยาย ใผและใผลงในยูทูป ในเฟส ไอจี ทวิต ตลอดซาวสี่ขั่วโมง หรือใด๋ๆ ถามกกส้มแบงในอกใจเบิ่งดู้ คนโง่ๆ ใช่ไหมที่ทนอยู่ในป่าหนามกระดาษคำสั่ง คนโง่ๆ ใช่ไหมที่ทนถูกกดทับจากภูน้ำแข็งปนคอนกรีตวินเทจรุ่นแมมมอส คนโง่ๆ ใช่ไหมที่ตายและตายแล้ววับวิบวางวายมลายพลัน ระยะห่างระหว่างคนโง่ๆ กับคนฉลาดๆ กีก้าวในเรือนร่างกว้างคืบหนาศอกนี่ ถามกกส้มแบงในใจเบิ่งดู้ ทางหอม พ.5.03.2020

ชื่นเชยๆ

รูปภาพ
บ่เป็นหยังดอก ดอกส้มแบงบ่งามคือดอกกุหลาบ ดอกส้มมั่งบ่งามคือดอกทานตะวัน ดอกผักอีฮีนบ่งามคือดอกคัตเตอร์ ดอกผักอีปี่บ่งามคือดอกเยอบีร่า ดอกหญ้าหัวหงอกบ่งามคือดอกทิวลิป กะบ่เป็นหยัง ดอกสะเลเตงามต่างจากดอกพุด ดอกข่างามต่างจากดอกหอมแดง ดอกขมิ้นงามต่างจากดอกผักแป้น เป็นหยังกะบ่เป็น เป็นคือต้นคือใบคือเก่า หยั่งฮากแก้วเป็นแล้วให้ฮ่มเงา แตกพุ่มดั้ว เผยดอกเอื้อ อวยหมากให้สุกหวาน เป็นได้ท่อที่เป็น ว่านา. ทางหอม พ.3.03.2020

หนาวแล้งหนาว

รูปภาพ
หมากส้มแบงแดงเต็มท่ง "บ่แล้งกะท่วม"  ควมผุเฒ่าเว่า ระบายรหัสบางๆ กลางกระดาษทดดิจิตอล เพ่งแล้วพิศ แล้วกะพิจารณา ท่งน้อยลงบ่ หมู่บ้านขยายยืดยึดที่ท่งส่ำใด๋ ตรงโน่นโรงน้ำ ตรงนั่นโกดัง ตรงนี่รีสอร์ทและอาณาจักรหล่อเสาปูน พู้นปั้มน้ำมัน ... พี้ฮ่านกินดื่มฟังเพลง ยายออกมา ขยายตามกันมา ห่องน้ำกลายเป็นถนนคอนกรีต โพนเถียงกลายเป็นโนนเสาทวนสัญญญาณ 4G หมู่กกส้มแบงแน กกกะยอมแน... ค่อยๆ ตายตามกันไป เสียงจากบางมุมบ้าน โอ...เพลงลำว่อนหว่อน บรรยายท่งนาท่าห้วย ห่อง คลอง บึง พรรณนากกไม้พืชพรรณและสัมพันธ์ฮักหนุ่มสาว มีผุเฒ่าเด็กน้อยเป็นสีสันบรรเลง ประสานลายพิณแคน มีวัดมีวา มีกล้ามีข้าว มีเล้ามีฉาง มีจางมีเค็ม... "บ่แล้งกะท่วม?" คำตอบอยู่ที่ใด กับใผแน คือหนาวหมากส้มแบงแดงเต็มท่งแล้ง แท้นอ! ทางหอม พ.26.02.2020

ฮำคะนิง

รูปภาพ
แล้งกกหมากส้มแบงแดงจืงคืง ลมหัวกุดพัดวุ่นวนบั่น ทางทรายไปนาเป็นม่านฝุ่นฟ่ง มดดำหมองอ้อกลอกเกาะต้นเฟียงเอนซบทางหมองโอ้กโลก ตั๊กแตนปีกเขียวบินหนีขึ้นจับพวงดอกหว้า หมู่แมงภู่สงสัยเลยบินถอยออกมาซอม กะปอมคอแดงตอดเหงาตรงหง่าเค้ากกกะยอมนั่น นกจาบคาหลงฤดูลำกลอนทุ่งร้างนางลืมตรงพั้วหมากกะยอม นกเอี้ยงโตจ่อยเกาะกิ่งส้มแบงชี้ไปทางน้ำส่างมีวงผักหนอกล้อมปาก นกขอดไฮ่สวนโดดเต้นในพุ่มส้มมั่งซอมหน่วยเขียวน้อย แม่ใหญ่ก่ำหาบกะต่ามอนกลับเมือเฮือน เด็กน้อยหมู่นั่นนัดกันออกหาขี้กะปอมก้อยบักม่วง ข่อยยิ้มขณะหลับฝัน ขณะฮูปห่างคีงบางนิ่งในกรอบกรงดิจิตอล ที่แขวนห้อยตรงขอบจักรวาลระบบงานอันชำรุดมิอาจซ่อมแซม... ทางหอม อ.25.02.2020