วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

หนาวแล้งหนาว

หมากส้มแบงแดงเต็มท่ง
"บ่แล้งกะท่วม"  ควมผุเฒ่าเว่า
ระบายรหัสบางๆ
กลางกระดาษทดดิจิตอล
เพ่งแล้วพิศ แล้วกะพิจารณา

ท่งน้อยลงบ่
หมู่บ้านขยายยืดยึดที่ท่งส่ำใด๋
ตรงโน่นโรงน้ำ
ตรงนั่นโกดัง
ตรงนี่รีสอร์ทและอาณาจักรหล่อเสาปูน
พู้นปั้มน้ำมัน
...
พี้ฮ่านกินดื่มฟังเพลง
ยายออกมา ขยายตามกันมา

ห่องน้ำกลายเป็นถนนคอนกรีต
โพนเถียงกลายเป็นโนนเสาทวนสัญญญาณ 4G
หมู่กกส้มแบงแน กกกะยอมแน...
ค่อยๆ ตายตามกันไป

เสียงจากบางมุมบ้าน
โอ...เพลงลำว่อนหว่อน
บรรยายท่งนาท่าห้วย ห่อง คลอง บึง
พรรณนากกไม้พืชพรรณและสัมพันธ์ฮักหนุ่มสาว
มีผุเฒ่าเด็กน้อยเป็นสีสันบรรเลง ประสานลายพิณแคน
มีวัดมีวา มีกล้ามีข้าว มีเล้ามีฉาง มีจางมีเค็ม...

"บ่แล้งกะท่วม?"
คำตอบอยู่ที่ใด กับใผแน
คือหนาวหมากส้มแบงแดงเต็มท่งแล้ง แท้นอ!

ทางหอม
พ.26.02.2020


1 ความคิดเห็น:

  1. ใช้ภาษาที่เหมาะสมทำให้เกิดภาพตามเวลาอ่าน
    นางสาวยลดา คันที ม.6/7 เลขที่30

    ตอบลบ

เพิ่น l เขยคำ.1

เฮายืนเทิงโพน เพิ่นยืนบนพรม โลกต่างระดับ เวลาเดียวกัน เพิ่นเพลินยิ้มอยู่ในทางสายดอกไม้หอม เฮาอมทุกข์บนคันแทนากิ่ว ดวงตาเว็นดับสนิท ดวงเดือนม...