วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สำเร็จได้ ด้วยสี่องค์ประกอบงาน

สำเร็จได้ ด้วยสี่องค์ประกอบงาน
โดย บ่าวทิ ยางชุมน้อย


หากจักมีสูตร ทฤษฎี หลักการใด ที่การันตีว่า ทำตามแล้ว งานจักสำเร็จสมประสงค์ก็ขอเลือกหลักธรรมของพระพุทธสมณโคตมะ มาบอกเล่ากันสักหนึ่งอย่าง

ขอเล่าไว้ เท่าที่พอรู้จัก เท่าที่เห็น เป็น และรู้สึกว่าไม่โกหกตัวเอง

แต่ก่อนอื่นมาดูการเขียนอ่าน ฮักษรธรรมส่องใจ กันก่อน

ครั้งนี้เป็นต้นไป ขอใช้ภาษาคาราโอเกะ แทนตัวและเสียงอักษรธรรม นะครับ
ดูตามภาพ เรียงคำตามลำดับที่พิมพ์
HAMHON      เขียน ฮ ไม้กำ ฮ อ(เฟื้อง-ตัวห้อย) ร(สะกดแทน น-ไม้กน)
HET               เขียน ไม้เก ฮ ไม้ซัด(ตัวยก) ด(เฟื้อง-ตัวห้อย)
HONG            เขียน ฮ อ(เฟื้อง-ตัวห้อย) ง(อังแล่น-ตัวยก)
HOM              เขียน ฮ อ(เฟื้อง-ตัวห้อย) ม

จะเห็นว่า อักขรวิธีของอักษรธรรม พยัญชนะจะมีทั้งตัวเต็ม ตัวห้อย ตัวยก
    -ตัวเต็มจะใช้เขียนเป็นพยัญชนะต้น และพยัญชนะตัวสะกด
    -ตัวห้อย และ ตัวยก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการตัดส่วนหางของตัวเต็มมาอย่าง อ กับ ด 
      หรือเขียนแบบใหม่อย่าง ง(อังแล่น) 
      ที่ใช้มากสุดจะเขียนเป็นพยัญชนะตัวสะกด 
      และจะใช้เขียนเป็นสระ อย่าง อ(เฟื้อง) เป็นสระ ออ 
      ว(เฟื้อง) เป็นสระ อัว(กรณีมีตัวสะกด)

คำที่ยกมาครั้งนี้ มีเพิ่มมาคืออักษรพิเศษ ไม้ซัด เป็นตัวขีดเฉียงบน ฮ ในคำ เฮ็ด ใช้ประกอบไม้เก บวก ตัวสะกด ให้เป็นสระ เอะ อันนี้ต้องจำว่าเทียบได้กับไม้ไต่คู้ในอักษรไทย

ทีนี้มาว่ากันถึงความหมายในหลักธรรม "สำเร็จได้ ด้วยสี่องค์ประกอบงาน" หรือ อิทธิบาทสี่

คำ HAMHON อาจเขียนไทยเป็น ฮ่ำฮอน 
    ในที่นี่หมายถึง ความพึงพอใจในความดีงามของการงานที่เราทำ

คำ HET อาจเขียนไทยเป็น เฮ็ด 
    ในที่นี่หมายถึง การลงมือทำ ทำ ทำ ทำได้ไม่เบื่อด้วยความพึงพอใจนั้น

คำ HONG อาจเขียนไทยเป็น ฮ่อง 
    ในที่นี่หมายถึง ร่องรอยเป็นทางไป เรียกว่า ทำด้วยใจจดจ่อมีสติสมาธิจนมีร่อง มีครรลอง 
    มีแนวทางแห่งการงานนั้นเป็นของตนเอง

คำ HOM อาจเขียนไทยเป็น ฮอม 
    ในที่นี่หมายถึง ใกล้สำเร็จแล้ว แต่จำเป็นต้องทบทวนประสบการณ์แห่งการงานว่า 
    ไอ้ที่เราทำมาจนเกินครึ่งค่อน ใกล้ถึงปลายทาง เราประสบปัญหาอะไรบ้าง เกิดผลได้ผลเสียต่างๆ        รวบรวมมาเรียบเรียง พิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุง พัฒนา เพื่อกระทำต่อไปจนถึงเป้าหมาย
    หรือความสำเร็จที่มุ่งหวัง

นี่คือ อักษรส่องใจ จากคำ ฮ่ำฮอน เฮ็ด ฮ่อง ฮอม ที่นำมาฝาก

ท่านใดคิดต่าง คิดได้แยบยลประการใด ส่งข่าวมาทางเม้นต์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ

พบกันครั้งหน้า "คิดได้ไปเป็น ๆ".


1 ความคิดเห็น:

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...