วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

บ่มี


บ่มีนา บ่มีข้าว
บ่มีเงา บ่มีฮูปห่าง
บ่มีทาง บ่มีฮ่อง
บ่มีป่อง มีมีแปว
บ่มีแก้ว บ่มีขวด
บ่มีลวด บ่มีแนวมัด
บ่มีวัด บ่มีศาลา
บ่มีป่า บ่มีเห็ด
บ่มีเบ็ด บ่มีคัน
บ่มีปัน บ่มีแบ่ง
บ่มีแต่ง บ่มีแต้ม
บ่มีย้อม บ่มีสี
บ่มีบักมี่ บ่มียาง
บ่มีช่าง บ่มีศิลป์

บ่มีกิน เฮ็ดใด๋บ่ได้
สิปล้นไผ กะบ่มีปืน
สิฆ่าโตตาย กะบ่กล้า
หายใจเข้า อยู่เบิ่งเงา...

---
ทางหอม
---
อา16.05.2564


1 ความคิดเห็น:

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...