วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยางคือหยัง


ยางคือเลือด
คือสายธารหล่อเลี้ยง
คือความรู้สึก
คือความเก่าหลัง
คือความหวัง

ต้นไม้หมดยาง ตาย
คนหมดยาง ใกล้ตาย

สายลมข่าว
ใครใกล้หมดยาง
ต้นไม้ใดไร้ยาง

นั่นใครกัน
ไร้ยางอาย

---
ทางหอม
---
ส.15.05.2564

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...