วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563

ซอด

เขายืนคันแท
แลท่งข้าวถอก

บางช่อตูมตั้ง
บางช่อพวมซอด
บางช่อซอดทั้งช่อ
บางช่อซอดหลายมื้อแล้ว

สายลมฝนต้นตุลา
โปรยฉ่ำที่ตูมตั้ง
ที่ซอดทั้งหลาย

บางเช้าใหม่ๆ
ฮักหอมหัวลมอว่ายอ่วย
โชยหนาวบางๆ นิ่มนวล

เขาอ้าเอิ้นโอ่ลำ...
กลายเป็นหนึ่งช่อข้าวถอก
ซอดในบ้านในเฮือนดงดอกข้าวใหม่
เล่นล้อหางลมฝนปนหัวลมหนาว

เริงร่ายส่ายไหวไกวแกว่งโลกหล้า
ผ่าเผยๆ

ทางหอม | ซอด
อัง.13.10.2563

1 ความคิดเห็น:

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...