วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563

กล้วยกำแพ่ง

เครือบ่งาม หน่วยบ่สวย
ด้วยต้นบ่ใหญ่
ดินบ่พอน้ำบ่พอปุ๋ย

คือคนบ่งาม ใจบ่ดี
ด้วยเข็ญยากนานา

ทางหอม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...