วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563

ตุ๊กตาชีวิต

ลำดับความรัก
ผู้ใดตั้งกติกา
กำหนดสิทธิ์ขาด

ลำดับความชัง
ใครสามารถบ่ง
เจาะจงเด็ดขาด

ลำดับความสำคัญ
ใต้ลำดับความรอด
รองลำดับความช่วยเหลือ
พ่ายลำดับความพร้อมใดๆ?

ตัวตนขวบวัยเยาว์
ล่องหนขณะโอบกอดตุ๊กตาอุ่น
จำเพาะความเดี่ยวโดด

ใครมิรัก
ใครมิชัง
ต่างสาบสูญ
ขณะยังยืนตรงหน้าตาละห้อย

โอตุ๊กตา โอชีวิต โอ โอ โอ...

ทางหอมไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...