วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2566

หลายและโล่ง


ของกินหลาย
ของใช้ก็หลาย
ของใหม่ของเก่าหลายหลาย

รถขนมากะหลาย
รถขนไปกะหลาย
รถคนมาซื้อหากะหลายหลาย

เช้ามืด ๆ จนแจ้ง
หลายเข้าหลายออก
หลายมาหลายไป

สวยมาใหม่ ๆ
มาแล้วไป มาแล้วไปแล้วหลาย
ความโล่งมาแทน

โล่งสบาย 
บาง เบา
เบา บาง บาง
โ ล่ ง ง ง ง ง

|ทางหอม
อัง. 12.12.2566

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...