วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา

เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู

ของเรา ๆ


ยามเราเกิดโรคทางใจ 

โรครักมากเกิน

โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน

ปรึกษาหมอประจำชีพเราสิ

หมอลมหายใจเราไง

หมอลมหายใจ

ที่เฝ้าเพียรบอกวิธีรักษาโรคใจว่า 

"ดูเรานี่

เราไม่ปรกตินะ มาทำให้เราเป็นปรกติสิ 

แล้วจะผ่อนคลายหายโรคทางใจ"


ยามเราเกิดเรื่องร้าย ๆ

เกิดทุกข์จากโรคภัย ประสบอุบัติเหตุ

เศร้าเสียใจจากความผิดหวัง พลัดพราก สูญเสีย...

หันกลับมาดูลมหายใจสักนิด 

เรายังหายใจ เรายังอยู่นี่ 

เพื่อนเรายังอยู่ตรงนี้นี่

ลมหายใจไง เพื่อนเรา


ดูยามนั้นนั้น

ลมหายใจเข้าเป็นเช่นไร

ลมหายใจออกเป็นเช่นไร 

มันบอกเราอยู่นะว่าไม่ปรกติอย่างไร...

แล้วบอกเรา 

ให้สูดลมหายใจเข้ายาว ๆ

ให้ผ่อนลมหายใจออก เบา ๆ ยาว ๆ 

ครูลมหายใจกำลังสอนเราอยู่


ยามเราดีใจ สุขใจ 

มีชัยได้โชคในเรื่องน้อยใหญ่

สมหวังดังใจ 

ถ้าระลึกถึงหมอเรา เพื่อนเรา และครูเรา

อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ

เราจะอยู่สบายนะ

ไม่ฟุ้งเฟ้อกับอารมณ์บวกเหล่านั้น


ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา

เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู

ของเรา ๆ


|บ่าวทิ ทางหอม ยางชุมน้อย

พฤ.21 ก.ย. 2566ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...