วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565

ทิวงามยามเช้า•ชีวิตในธรรมชาติ

แสงอรุณฮุ่งแจ้งแพงค่าราคาใจ
แจ้งขึ้นมายามใด๋ก็ตื่นตามาเช้า
งานนาคนปลูกข้าวสมัยไถลงหว่าน
เถิงบ่ยากปานใด๋ แต่บ่ง่ายแท้ๆ หลายเงินปุ้มจ่ายทำ

แนมเบิ่งทิวแทวไม้ไหวลมเช้าใหม่
เขียวสดใสจ่ายคุ้นอรุณนี้จือจำ

นั่นก้านกล้วยกวยแกว่งไปมา
นกนาซุมหมอลำจ่ายผะหยาเทิงกกหว้า
แนมทิวหญ้าโนนหัวนาคาใบก่อง
แนมทิวหญ้าคันแทกว้างก่วยกอ

งามบ่แพ้ทิวไม้ป่าเลยโพนหอม
ซุมกะยอมใบหนาก่อแกมส้มแบงติ้ว
ซุมเล็บแมวลอมคอมค่ายยางเครือทังผีผ่วน
ยายกอเป็นแนวฮั้วนาสวนฮู้ฮ่อมแดน

แสนสะออนดอนไม้ ออนซอนนาฝนใหม่
ทิวไม้เขียวแข่งค้าราคาคุ้นแก่นใจ แท้เด.

บาวทิ ยางชุมน้อย
พฤ.16.06.2565/2022

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...