วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2565

ฝากฝนใหม่มีนา

•ฝากสายลมฝนใหม่
ส่งข่าวหัวใจแพงฮัก
ส่งเสบียงปรารถนา
ฮอดผู่กักตัว...และสู้โรคภัย
อวลหอมดอกผักติ้วขาวบานมาให้
อวลหอมดินลายเปียกชุ่มมาฝาก
อวลหอมดอกม่วงพวมจ่อดอกมาต้อน
อวลหอมดอกกะยอมข้างกองเฟียงมาข่าว
อวลหอมชายคาไพหญ้าเถียงนาหมาดฝนมาสู่
อวลหอมกระอายไอข้าวนึ่งในหวดเก่าคีไฟแก่มาปลุก
อวลหอมบุญทางหน้าเฮือนพี่น้องตักบาตรมาเผื่อ

สายลมฝนเดือนมีนาเอย
ความห่างบ่อาจกั้นความห่วงใย
ความทุกข์ยากบ่อาจกลบความสุขสดใสในฮักแพง
ความลำบากลำบนบ่อาจยืนยาวท่อความคิดฮอดคึดเถิงกัน

ความเป็นอยู่ในคีงบาง
ขอให้คือเก่าตอนม่วนยินในครัวเฮือน
ภาชน์ข้าวบ้านเฮา
ยังมีแจ่วผักลวกต้ม
ยังมีเสียงเว่านัวหัวม่วน
ยังมีข่าวของพี่ของน้องของญาติมิตรสนิทกัน
ยังมีเผ็ดเค็มจางต่างกันตามเมนู
ยังมีน้ำมีต่อน
ยังมีเย็นมีอุ่นมีฮ้อน
ยังมีเพลงลำหว่อนว่อน

สายลมฝนเอย
กระซิบบอกใจผู่อยู่ไกลให่แน
ทางเมือเมืองบ้านเฮา
ทางเข้าฮ่มเฮือนเฮา
ดอกสะเลเตยังบานถ่า
ดอกข่าขมิ้นยังบานคองทาง
หวนคืนมาได้ยิ้มฮ่วมกัน
หวนคืนไปได้ฮุ่มห่อกันน้อ

สู้อย่าถอยท่อนั่น

ส่งฮักแพงมาตื่มแต้มอีกต่องอีกกะต่า
แนมฟ้าเห็นตาเว็น เดือน ดาว และดวงตาคู่นี่บ่
เห็นขี้ฝ้าเป็นสายเล่นลีลาเขียนคำความหวังกำลังใจ 
อยู่สู่ยาม นั่น อยู่น้อ.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...