วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รวยข้าว

พ่อแม่รวยมาก
พี่น้องญาติมิตรล้วนร่ำรวย

เฮากินสิ่งที่เรารวย
เฮาปลูกฝังดูแลสั่งที่เรารวย
เฮาเก็บเมี่ยนฮักษาความร่ำรวย

ตื่นเช้ามา เฮาเห็น...
สวยมาฮอดค่ำ เฮาสัมผัส...
แลงมาเฮาเห่กล่อม...

เฮารวยเดอ อีแม่อีพ่อ

 ปีกลายหลายร้อย หลายพันล้าน

คึดเบิ่ง
แค่สอบเดียวบ่แม่นแปแสนแล้วตี้
คันได้สองร้อยสอบล่ะ

นาท่งส้มแบงปีสิฮอด
หลายร้อยล้านยุไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...