วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ข้าวใหม่ใบก่องเล่นน้ำฝน

ข้าฯไปนามา
ฝนตกแฮงตอนค่อนสิแจ้ง
เพลมากะยังรินย้อย
แฮงมาเป็นบาด
เห็นนาได้ฝน
น้ำเต็มงานนา
บางหม่องท่วมข้าวหว่าน
บางหม่องพอจู่ใบ
บางหม่องเพียงคอใบ
ยามลมฝนกระพือ
ใบข้าวก่องกะไกวเล่นน้ำนา
หยอกเม็ดฝนที่โฮยฮำมา

ตอนนั่นข้าฯคึด
คึดฮอดนาตอนยังน้อย
จนน้ำตาสิไหล

||ทางหอม|ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...