วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อ่านได้ อ่านดี

📍
อ่านนิยายเหยื่ออธรรม ได้ซึ้ง
อ่านคำผะหยาหัวนา  ได้ซอด
อ่านเพลงท่งนาเข่า  ได้ยิ้ม
อ่านลำสวนผักนางอางหญ้า ได้หัว
อ่านหน้าสาวหนุ่ม  ได้คิดอ่าน
อ่านต้นไม้ใบหญ้า  ได้ศรัทธา
อ่านดินนาแก่น  ได้แต่งคราดไถ
อ่านหัวใจกะปอมคอแดง ได้สร้างสา
.
อ่านเสียงลมเช้า  ได้กระอายเอ้าแลเย็น
อ่านแสงแดดสวย  ได้ไออุ่นอิงเอื้อ
.
อ่านเช้าไปตลาดยินข่าว...
ได้โควิด
ได้เชื้อหมาจอก
ได้คอกหมาไน
ได้ไส้อีกา
ได้ปลาเน่าคับทีป
ได้หีบซากอีเหน
ได้เลนตมตังหนืดกลิ่นของเหม็น
ได้ยืดยาดกะหมองลีบ
.
อ้าว อ่าว อาว เอาสาๆ
ดีสาๆ 
ไผสิตายกะอย่า
ได้คนบ่ผิดเดินหน้า
.
ได้ดีเด่ๆ
ได้เฮฮวายฮ่ายฮนฮ้อง
---ปิดป่องแปว!
.
โอ...บทละครสอนโลก!
.


✅ ติดตามผลงานเราได้เพิ่มเติมที่ YouTube ช่อง บ่าวทิ ยางชุมน้อย
https://www.youtube.com/c/BaawThi?sub_confirmation=1
      

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...