วันพุธที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564

เบื้องหลัง ที่ทำให้วันคืนเก่าๆ ไม่ตาย

⊙บ่าวทิมาไขข้อหัวใจถามซามยังอุ่น   
ว่าเป็นหยัง วันคืนเก่าเก่าก่อนกี้ บํตายถิ่มลับสูญ
⊙คำตอบแนวหนึ่งนี่ ย่อนว่ามีคน    
คนมีมา ก่อนกาลเฮานี่
มีแม่พ่อแล้ว ยังมีปู่ย่า
ตายายพ้อม ลึงป้าคู่สู่คน
เฮ็ดให้ภายลุนส่าง แนวดีมีค่า
ไว่รำลึกฮอดท่าน และเมืองบ้านไว่ห่ำเพิง
ดีและฮ่าย โฮมอยู่นำกัน
ในกำแพงคอกคู ผาสาดเฮือนสูงซั่น
ในกะโบมนั่น  ทังกะบวย ต่า กะต่าย
ของอยู่กินเครื่องใซ่  เฮียนเฮ็ดส่างสืบสาน  กันนอ
⊙คำตอบบ่าวทินี่  ตามกำลังคึดอ่าน  ดอกเด
ขอวอนท่านผู่ฮู่  เอ็นดูถ่อนอย่าเคือง
⊙มื่อนี่ลาจากแล้ว ให่ทุกท่านมีสุข
โควิดไกลคลายทุกข์  เฮ็ดหยังกะดีล้น
ผ้อกันใหม่คลิปหน่า  สิหวนมาตอบท่าน
กับคำถามคึดไว่  มาชวนใฟ่คึดสะออน ท่านเอย  ท่านเอ้ย.

บ่าวทิ | 8.03.2564

🌜ติดตามฟังบ่าวทิจ่ายผญานี้ที่ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

บทเพลง คึดได้ไปเป็น l บ่าวทิ ยางชุมน้อย

ว่าด้วยที่มาของบทเพลง "คึดได้ไปเป็น" •เกิดมาน้อยเท่าใหญ่ ฟังเพลงบอกรักหรือแสดงบุญคุณแม่พ่อ ก็มีแต่เพลงแยก •มีเพลงแม่ อย่าง ค่าน้ำน...