วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

สู้ภัย

เสียงพระตีโปง
ดังปลุกใผ
ในวันคืนเก่าๆ นั่น

เสียงพระตีกลองเพล
ดังปลุกใผ
ในวันคืนสีดอกสะเลเต นั่น

เสียงพระตีกลองแลง
ดังพอปลุก
คนของคืนวันเก่าๆ บ่

เสียงพระตีกลองเดิ๊ก
ดังพอปลอบโยน
คนของคืนวันสีดอกขะยอมบาน บ่

ทางหอม | อา-sun.กุมภา-Feb.2564-2021

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

เล่าตามลาย ตอน เบอร์ไม่ได้เมม

เป็นคล้ายผมไหม? ผู้อ่านทุกท่าน เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้เมมชื่อ จะไม่ค่อยรับนะ เหตุผลของผมคือ กลัวเป็นเบอร์นักขาย ขายโปรโมชั่นโทรศัพท์ ขายประกั...