วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2563

รักชนิดหนึ่ง | ดวงหน้า

 นั่นเอง ที่งอกงาม
แผ่นดินสีฝุ่น
อาบกลิ่นหญ้าฟาง
อวลอุ่นกระอายรัก...

ชนิดนั้นเอง
ปรุงแต่งตามธรรมดามี
เปิดป่องเอี้ยมสู่ท่งข้าวเดือนสิบเอ็ดออกใหม่

ชนิดนั้นล่ะ
บรรเลงเพลงพันหมื่น
ถนอมทรวงสัมพันธ์
ประหนึ่งคลอดจากอกแม่ธรณีในเวลาเดียวกัน

ชนิดงามนั่น
แผ่ผายเมล็ดพันธุ์อัศจรรย์
พร้อมเกิดก่อทุกแผ่นดิน
พร้อมยืนหยัด
อย่างหน่อใหม่ของจิตวิญญาณ
ในทางก้าวเดิน
ทุกๆ ก้าว
ทุกๆ เซลล์หัวใจ.

| ทางหอม |
08.10.2563
1 ความคิดเห็น:

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...