วันจันทร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2563

จ่อม จม

บั่นหนึ่งนั้น
คนหนุ่มสาวเอย

ไถฮดนาแล้ว
คอยถ่ากล้าเขียว
คอยฝนคอยฟ้า

น่ำเต็มนา
ไถดำนาท่งใหญ่

ความจริงคือชีวิต
ร้อนแดดหนาวฟ้าฝนคือสีสัน
คันคายคือบททดสอบ

รำลึกและคารวะวันคืน

บ่ทุกข์บ่ฮ่อนบืน
บ่ลำบากบ่ฮ่อนแสวงหา
บ่อาจเห็นฮุ่งเห็นฮอย
คันบ่อุ้มมัดกล้าดำนาจักท่ง

ดิ่งลงไปในคืนวันเก่าก่อน
จ่อมลงไปในห้วงรสชาติชาวนา
จมดิ่งลึกกล้ำในฤดูกาลพรรษา
ข้าวเขียว หญ้าก็เขียว
ตั๊กแตนเอิ่นหานก
ท่งเอิ้นหาคน

จ่อม จม | ทางหอม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...