ซอดเซ่า

เด็กน้อยบ่ญัง
เหลือแค่พุญีขี้ย่าน
บ่หัวซานำไฮ่นาสวน
บ่คึดนำเอาหุ่นปอ
บ่ป้านแปงคันแท
บ่จักตอกปอกไผ่
บ่เป่าแคนเตาะซุง
บ่เห็นใบหว้าอ่อนอ้อนแสง

แต่ค่ำซอดเซ่า
คึดนำหนี้นำสิน
ห้าพัน สามเดือน
ล้านหนึ่ง ทั้งชีวิต

เด็กน้อยตายจ้อย
แต่ค่ำซอดเซ่า


ความคิดเห็น

โพสต์ยอดนิยมจากบล็อกนี้

ยังอยู่ | Still at the same place

ผู้ข้องอยู่นาน | Longtime participant

ผู้บันทึกรัก