วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อวนซวน


อวนซวนแก้มกกไม้ได้ฝน
อวนซวนแก้มกอหญ้าได้น้ำ
อวนซวนแก้มนกนาได้หมู่
อวนซวนแก้มมดแดงไต่กิ่งก้าน
อวนซวนแก้มกะปอมคอแดงตอดเงา
อวนซวนแก้มหมอลำฟ้อนเกี้ยว
อวนซวนแก้มหมอธรรมฮวายมนต์
อวนซวนแก้มหมอนาไถฮด
อวนซวนแก้มพี่น้องลงแขกปลูกผัก
อวนซวนแก้มพุสาวส่ำใหญ่
อวนซวนแก้มคนฮักคนแพง
อวนซวนแก้มแดงย่อนอายเว่า
อวนซวนแก้มยามเซ่าออกใหม่
อวนซวนแก้มยามสวยพางาย
อวนซวนแก้มยามบ่ายฮ่มหว้า

อวนซวนแก้มบ่าวคิดหาคึดฮอด
แก้มจอดแก้มแกมคำก้อม
ก่ายเกยก้ำก่องบ่ไกล

| ทางหอม|
22.05.2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...