วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อวนซวน


อวนซวนแก้มกกไม้ได้ฝน
อวนซวนแก้มกอหญ้าได้น้ำ
อวนซวนแก้มนกนาได้หมู่
อวนซวนแก้มมดแดงไต่กิ่งก้าน
อวนซวนแก้มกะปอมคอแดงตอดเงา
อวนซวนแก้มหมอลำฟ้อนเกี้ยว
อวนซวนแก้มหมอธรรมฮวายมนต์
อวนซวนแก้มหมอนาไถฮด
อวนซวนแก้มพี่น้องลงแขกปลูกผัก
อวนซวนแก้มพุสาวส่ำใหญ่
อวนซวนแก้มคนฮักคนแพง
อวนซวนแก้มแดงย่อนอายเว่า
อวนซวนแก้มยามเซ่าออกใหม่
อวนซวนแก้มยามสวยพางาย
อวนซวนแก้มยามบ่ายฮ่มหว้า

อวนซวนแก้มบ่าวคิดหาคึดฮอด
แก้มจอดแก้มแกมคำก้อม
ก่ายเกยก้ำก่องบ่ไกล

| ทางหอม|
22.05.2563

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...