วันจันทร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2563

หลังคาน้ำ

ท่วมฮอดฝ่าตีน กะไคตี๊
ท่วมฮอดตุ่มค้อง กะเคยมี
ท่วมฮอดบีแข้ง แล้วบ่พี่
ท่วมฮอดขาโอ้ง แล้วต้องหนี
ท่วมฮอดง่ามขา แล้วห่านี่
มาไว้ตายแท้ บ่ทันได้ขงได้ข่าว
ขนของบ่ทัน แล้วอีแม่ญีอีพ่อญี
ท่วมฮอดชั้นสอง อีหลออีหลี
ท่วมฮอดหน้าต่าง มาซ่างเป็น
ท่วมฮอดหลังคา แนมหาบ่เห็น

หลังคาเฮือนชาน โอ๋นออยู่ไส
เห็นแต่หลังคาน้ำ
ฟังแต่เสียงคนฮ้องฮ่ำไห้

ฟากท่งนั่นเบิ่ง
เทียงนาหลังคาไพหญ้าผุ
จมมิดบ่เห็นแล้วสู
แล้วขี้เกียมขี้โก๋มันหลบมันลี้
ไปอยู่กกหว้า กกบก กกส้มแบง กกยาง
ทันอยู่ดอกตี๊

หลังคาเถียงนา โอ๋นออยู่ไส
เห็นแต่หลังคาน้ำ
ฟังแต่เสียงมดเสียงแมงฮ้องฮ่ำไห้

มื้อหนึ่งบ่หมอง
มื้อสองสามสี่พอทน
มื้อห้าหกเจ็ดใจหมองหม่น
มื้อแปดเก้าสิบเหลืออดเหลือทน
มื้อต่อจากนี่
ข้าวในนาถูกน้ำปล้น
ข้าวของทำกินถูกทำลายปี้ป่น

ชีวิตมื้อหน้าหันหาใผเดนอ
สิเห็นใจให้โอกาสคนทุกข์ยาก
คือข้าวในนาเปื่อยตายบ่เหลือซาก

แนมหลังคาน้ำ
ใจสิขาดสิหล่น

น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำคนน้ำน้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำน้ำคนน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำคนน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ
น้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำน้ำ

ทางหอม
20.9.2562ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...