วันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2563

วางใจ

ใจกี่ดวงวางบนพานแก้ว
ใสกระจ่างตา

ใจกี่ดวงวางบนจานพลาสติกชั้นเลว
ทึบทึมสากผิวแห้งแล้งไร้ค่า
แม้ชายหางตาก็หามีใครไม่

ใจข้าฯวางบนใด

ทางหอม


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...