วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563

🍂บ่มะหับมะหาย🍃

คักแท้แหม สูนหลายคัก
ลมออกหูคนบ่แม่นหูหม้อฮวงกะต่า
ควมเห็นใผในเมนต์ใต้โพสต์
มาโพดคักแนแท้

มะส่างกล้าดูถูกบักหว้าว่าบ่หวาน
มะส่างกล้าดูถูกบักเบ็นว่าบ่ฝาด
มะส่างกล้าดูถูกบักส้มมอว่าบ่เป็นตาหย่ำคุยแจ่วพริกผง
มะส่างกล้าดูถูกบักส้มลมว่าบ่แม่นของกิน
---

จั่งใด๋จั่งกล้าว่า
ทางไปนาบ่สู้ทางไปวัด
ทางไปสวนบ่สู้ทางไปมหาวิทยาลัย
ทางไปเลี้ยงงัวควยบ่สู้ทางไปประกวดวรรณกรรมแห่งชาติ

มหัศจรรย์คำเว่าว่า
มโหฬารจินต์ในทรวงในไส้
มะหับมะหายไปในทะเลทรายใครเล่า
ยังสุกใสปานเม็ดน้ำค้างต้องแสงเช้า
มลังเมลืองในทุ่งข้าวสีใบข่าใผกัน


ทางหอม คิมหันต์
พ.7.8.62
🔖หว่างอ่านโพสต์คำกวีของนักประพันธ์ฮ่วมสมัย "วิชัย จันทร์สอน"🏷ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...