วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กาลกากะเลา

ใบกากะเลาบาง
กลีบนั้นเล่า บางกว่า

เม็ดดินทรายฟุ้งกระแทก
เม็ดฝนต้นแล้งแทงตำทิ่ม
เหมยหมอกซบแทรกซอน

ใบกากะเลาบอกเล่าขวบปี
ดอกและกลีบขับขานบทกวี

ณ ห้วงฤดีใด บ้างหนอ

ทางหอม
พ.16.01.2562ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...