วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กาลกากะเลา

ใบกากะเลาบาง
กลีบนั้นเล่า บางกว่า

เม็ดดินทรายฟุ้งกระแทก
เม็ดฝนต้นแล้งแทงตำทิ่ม
เหมยหมอกซบแทรกซอน

ใบกากะเลาบอกเล่าขวบปี
ดอกและกลีบขับขานบทกวี

ณ ห้วงฤดีใด บ้างหนอ

ทางหอม
พ.16.01.2562ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...