วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อย่ารักกวีเลย


อย่ารักกวีเลย
พวกเขาแค่ทวงความยุติธรรม
ในโลกสมมติผ่านถ้อยคำละมุน

จงรักแผ่นหลังอาบเหงื่อ
และดวงตาแววหวังของเขา
ขณะขุดดินป้านคันแทอยู่ท่งนาหนองหว้า

4 ความคิดเห็น:

 1. ฉันเดินผ่านอดีตมาไกล
  จนไม่สามารถกลับไป
  ที่ๆเดิมได้อีกเพราะ
  ฉันต้องเดินในปัจจุบัน
  (นส.เมธาวี เมืองสนาม ม.6/14 เลขที่ 27)

  ตอบลบ
 2. ความผิดพลาดใช่ว่าจะแย่
  ไม่จำเป็นต้องลืมจนสิ้น
  เก็บไว้เป็นประสบการณ์
  ได้เตือนใจในวันข้างหน้า
  (นส.สุภัสสร กะนะหาวงศ์ ม.4/8 เลขที่ 28)

  ตอบลบ
 3. เวลาเป็นสิ่งมีค่า
  เมื่อหายไป
  ไม่มีใครซื้อมาได้
  (น.สรัญชิดา​ บุญรมย์​ ชั้นม.4/13​ เลขที่32)​

  ตอบลบ
 4. การที่เราเล่าเรื่องบางอย่าง
  ก็ไม่ได้ต้องการคำแนะนำ
  แค่ต้องการคนฟัง
  ที่เข้าใจเราก็พอ
  (นางสาว พิจิตรา ทวีพัฒน์ ม.4/5 เลขที่ 25)

  ตอบลบ

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...