วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทางกานกานกกไม้ให้มีหมากมีหน่วย
กานเอิ๊กใจให้มีอดมีทน
กานควมคึดให้มีสืบส่องสอบสวน

กานฮักให้ห่วนให้หอม
การซังให้ฮู้ห่วงฮู้ฮ่ำฮอนหวนคะนิง

กานกานไว้
ในแสนล้านสิ่ง
คันบ่กาน บ่เกิดบ่ก้าวบ่ไขบ่แก้
การสิบ่ได้ กาลแก้วก่องกานต์
การจั่งสิได้ กาลแก้วก่องตระการ.

ทางหอม
24.7.62
หว่างพบผ้อคำ "อย่างเป็นทางการ"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...