วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ทางกานกานกกไม้ให้มีหมากมีหน่วย
กานเอิ๊กใจให้มีอดมีทน
กานควมคึดให้มีสืบส่องสอบสวน

กานฮักให้ห่วนให้หอม
การซังให้ฮู้ห่วงฮู้ฮ่ำฮอนหวนคะนิง

กานกานไว้
ในแสนล้านสิ่ง
คันบ่กาน บ่เกิดบ่ก้าวบ่ไขบ่แก้
การสิบ่ได้ กาลแก้วก่องกานต์
การจั่งสิได้ กาลแก้วก่องตระการ.

ทางหอม
24.7.62
หว่างพบผ้อคำ "อย่างเป็นทางการ"
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...