วันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ไปบ่ได้เด "สิริ" ทางฮิมห้วยก้ากวาก นี่แหม

ไปงานส่งสการพ่อผัน สะกีพันธ์ 
วันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกา 2565
ที่หมานคือวัดโนนสะอาด ต.ดูกอึ่ง อ.หนองฮี จ.ร้อยเอ็ด
ให้"สิริ" นำทาง
ไปฮับมิตรน้ำหมึกยุวาริน-ออกจากอุบล เข้าเขื่องใน ไปคำเขื่อนแก้ว
แวะกินกาแฟยุมหาชนะชัย
เลยไปฮอดพลไว กินก๋วยเตี๋ยวชามเซรามิกใฟม่สะอาดรสชาติแซ็บ
เลยไปแน เลี้ยวขวาเข้าไปศิลาลาด แต่เลี้ยวขวาไปคลีกลิ้ง
"สิริ" ว่าให้ตรงไป
ฮอดห้วย "ก้ากวาก" ทางฮิมห้วยใต้ฝายน้ำล้น น้ำยังไหลผ่าน
ไปบ่ได้ ถามทางพี่น้องหาปลา เลยได้ย้อนขึ้นเหนือ
ขึ้นสะพานข้ามห้วย ผ่าน "อุทยานดงธรรม" 
ที่พี่น้องลาวสองฝั่งของมาปฏิบัติธรรมทุกปี 
ผ่านท่งนางามพวมถอก ต้นส้มแบง ต้นซาด ขึ้นเป็นจุด ๆ
แสงบ่ายอาบท่ง ใสเขียวงามราวมรกต...
กว่าจะถึงงานก็ถึงตินพระสวดกุสลาจบพอดี!

เรื่องแต่งควรช่วยคนเราให้รื่นรมย์

 ผมไปพูดกับวัยรุ่นเรื่องการพัฒนาเรื่องสั้น-นิยายมา มีนักเรียนวิจารณ์เรื่องสั้นเรื่องหนึ่งอย่างหัวเสีย เขาว่า เนื้อหาสาระในเรื่องนั้นมันไม่ถู...