วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2565

ระหว่างภู

เดินทางไกล
ระหว่างภู
เห็นต้นไม้และหมู่เมฆ

เดินทางไกล
ระหว่างภู
เห็นรถราและผู้คน

ระหว่างภู
คนตัวจ้อย
รถราคือมดแมลง

ระหว่างคน
ระหว่างรถรา
ระหว่างภู

คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...