ไม่มีบทความที่ใช้ป้ายกำกับ อ่านเลียน เขียนโลก แสดงบทความทั้งหมด
ไม่มีบทความที่ใช้ป้ายกำกับ อ่านเลียน เขียนโลก แสดงบทความทั้งหมด

เพิ่น l เขยคำ.1

เฮายืนเทิงโพน เพิ่นยืนบนพรม โลกต่างระดับ เวลาเดียวกัน เพิ่นเพลินยิ้มอยู่ในทางสายดอกไม้หอม เฮาอมทุกข์บนคันแทนากิ่ว ดวงตาเว็นดับสนิท ดวงเดือนม...