วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ก ทำไมจึงมาก่อนอักษรตัวอื่น • หนังหาน่าฮัก

-----

อักษรไทย อักษรลาว อักษรธรรม  ต่างเริ่มที่ตัว ก
ทำไมไม่เอาตัวอื่น เช่น ข น พ ร ส... เรียงขึ้นก่อน

คำตอบตามความคิดอ่าน แต่ละคน อาจต่างกัน
ตามความคิดอ่าน รสนิยม ประสบการณ์ อันต่างมี...

แต่หากกลับไปทวนความเป็นมา
อักษรในแถบอาเซียน พม่า ลาว ไทย
ล้วนรับอิทธิพลมาจากอินเดีย

ว่าถึงภาษาบาลี-สันสกฤต ที่ไทย ลาว รับมา
หมวดวรรคอักษรที่เราเรียนกัน ก็เริ่มที่วรรค ก
"กะ ขะ คะ ฆะ งะ"

นี่อาจเป็นคำตอบของคำถามที่จั่วไว้ข้างต้น

'ฅนคำแต้ม' เห็นว่า การลอกเลียน รับภาษามาใช้
รับมาแปลงปรับลับเหลี่ยมคม จะได้ง่าย
โดยเฉพาะง่ายต่อการแปล โดยเฉพาะคัมภีร์ทางศาสนา
อย่าง "พระไตรปิฎก" เป็นปฐม

ทีนี้ลองหันมาดูเหตุผลอื่นบ้าง 
ที่ ก มาก่อนนี้ อาจเพราะ คนอินเดีย
และคนอาเซียน คิดคำแรก โดยอาศัยเสียงตัว ก /k/ เป็นตัวเริ่มต้น

มาลองดูกันว่า มีคำใดบ้าง ที่มี ก เป็นพยัญชนะต้น
ที่แปลว่าเริ่มต้น หรือ แรกเริ่ม  หรือ อะไรทำนองนี้

คำแรก "ก่อน"  คำนี้ ความหมายชัดเจนในตัวแท้เชียว
แปลว่า มาอันดับแรกสุด เรียกว่า มา 'ก่อน' ใคร

คำสอง "เกริ่น" คำนี้ หมายความถึง การกล่าวนำ 
กล่าวเป็นพื้น ก็เข้าทาง "นำ" เช่นกัน

'ฅนคำแต้ม' ขอจบล่ะ ไว้พบกันใหม่เดอ
ก ก่ายกองๆ ร่ำรวยๆ กันครับ

ก ก่ายกองไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...