วันพฤหัสบดีที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2566

หล่นมาคาค้างรักที่ระลึก
รักสุดรำพัน
รักระเริงในฝัน
รักบริสุทธิ์สดใส
 
หล่นมา ๆ 
สู่ห้วงท่วงทำนอง

แอบรักข้างเดียว
เฝ้ารักเฝ้าหวัง
รักจนหลง
ถึงเธอผู้เป็นดวงใจ
รอจนกว่าจะรัก

แล้วคาค้าง ณ ที่ทางใด

อยู่กับความผิดหวัง
ค่อยพบกันชาติหน้าบ่าย ๆ

---
ทิ ทางหอม
ศ.7 เม.ย. 2566

เล่าตามลาย ตอน เบอร์ไม่ได้เมม

เป็นคล้ายผมไหม? ผู้อ่านทุกท่าน เบอร์โทรศัพท์ที่ไม่ได้เมมชื่อ จะไม่ค่อยรับนะ เหตุผลของผมคือ กลัวเป็นเบอร์นักขาย ขายโปรโมชั่นโทรศัพท์ ขายประกั...