วันพุธที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565

คนท่อคน คู่ทางคนแท้

• คนท่อคน คู่ทางคนแท้ •

นาบ่าวหนึ่งว่า
"ดินทรายร่วนเหนียวฮอดหิน ท่อกัน
หญ้าบั่วหญ้าหวายฮอดข้าว ท่อกัน
กกไม้ใหญ่น้อย ท่อกัน
สายลมแสงแดด ท่อกัน
ตาเว็น จัน ดาว ท่อกัน

นาสาวหนึ่งว่า
ฮักกับรัก ท่อกัน
ซังกับชัง ท่อกัน
คึดฮอดกับคิดถึง ท่อกัน
คะนิงนำกับห่วงใย ท่อกัน

อาวหนึ่งว่า
หลวงปู่กับผีบ้าแบกถุงปุ๋ยนอนข้างทาง ท่อกัน
พ่อค้ากับพ่อนา ท่อกัน
เครื่องบินกับรถไถนา ท่อกัน
ตึกฮ้อยชั้นกับเถียงนา ท่อกัน
ทางสูงก่ายเกี้ยวฮอดมุดโพ่งกับทางดินทรายไปนา ท่อกัน
โพนผักแนวกับโพนผักกู้ขาย ท่อกัน

อาหนึ่งว่า
สาวหมอลำกับย่ายายหมอลำ ท่อกัน
ลำเพลินกับลำล่อง ท่อกัน
แม่ออกกับแม่ชี ท่อกัน
แม่ครัวในงานศพกับพ่อบ้านประธานเมือง ท่อกัน
แม่เมียกับแม่ตัว ท่อกัน
นาท่งกับนาตีนบ้าน ท่อกัน
ข้าวเม่ากับข้าวหลาม ท่อกัน
แม่ฮ่างกับสาวโสด ท่อกัน

ลุงหนึ่งว่า
โตธรรมกับโตไทน้อย ท่อกัน
นักเทศน์กับนักภาวนา ท่อกัน
คนนากับคนเมือง ท่อกัน
ปริญญากับข้าวกล้า ท่อกัน
ลูกเขยกับลูกเลี้ยง ท่อกัน
ลูกใภ้กับลูกสาว ท่อกัน
ใบลานกับฮูปแต้ม ท่อกัน
มดแดงกับงัวควาย ท่อกัน
ปลาข่อใหญ่กับปลาซิวปลาส้อย ท่อกัน

ป้าหนึ่งว่า
ฮอยยักษ์กับฮอยยิ้ม ท่อกัน
ไหมขี้โป้กับไหมน้อย ท่อกัน
แพรฝ้ายกับแพรไหม ท่อกัน
ทางเครือกับทางต่ำ ท่อกัน
ผ้าฮีม่อนกับผ้าซิ่นต่ง ท่อกัน
ย่ากับแม่ ท่อกัน
ปู่กับพ่อ ท่อกัน
แม่ใหญ่กับพ่อใหญ่ ท่อกัน

นกนาหนึ่งว่า
กับข้าวกับข้าวในก่อง ท่อกัน
ข้าวเปียกกับข้าวสาร ท่อกัน
ข้าวจ้าวกับข้าวเหนียว ท่อกัน
ข้าวนาห้วยกับนาโคก ท่อกัน
ข้าวใหม่กับข้าวเก่า ท่อกัน

ข่อยเลยว่า
คนกับคน ท่อกัน
คนมักโลภกับคนป่วงบ้าบ่พอปัว ท่อกัน
คนบ่พอกับคนย่านอำนาจเซียม ท่อกัน
คนสั่งการกับคนยิงคน ท่อกัน
คนถิ่มระเบิดกับคนรอฟังผลสั่งการ ท่อกัน

แต่....
ข่อยอยากฮู่คือกันว่าคนซุมนี่
คือทำท่าลืมปานหมู่บ่ช่วยหมู่ตกน้ำสามสี่มื้อค่อยตื่นค่อยท้วงนั่นตี้
คนซุมนี่คือบ่ย่านเจ้าของเจ็บปวดป่วยเข็ญทุกข์ทรมานคือคนอื่น
คนซุมนี่คือบ่เป็นคน
คนบ่เป็นคนแม่นบ่ซุมนี่
คนท่อคน ใช้กับคนซุมนี่บ่ได้แหลว

โพดฮ่ายเหมิดความสิป้อย

ซุมแซงเซื่อสัตว์นรกมาเกิด
เกิดใหญ่แล้วสัตว์สาวาสิ่งย่าน
เห็นแล้วกะแล่นหนี

.......
บ่าวทิ BaawThi
ขอประณามคนบ้าอำนาจ
ขอสาปส่งคนก่อสงครามทุกรูปแบบ
ทั้งเบื้องหลังเบื้องหน้าสู่ก้ำฝ่าย
และพร้อมกันนี่
ขอส่งกุศลความดีงามของผุข่า
ไปโฮมฮ่วมกับความดีงามของผู้คนในโลกหล้าจักรวาล 
เพื่อไปฮักษาชูช่วยเป็นแฮงใจแฮงกายแฮงความคิดอ่าน
และเปิดป่องหนีภัยสงครามทั้งหลาย
ให้ทุกคนทุกหม่องบ่อนพ้นผ่านมันไปได้
โดยปลอดภัยในเร็ววันด้วย เทอญ

ซวงใจ

  ซวงใจแท้นอ ฝนมาห่าใหญ่ หญ้าไม้ดีใจ เขียวก่องขึ้นทันตา แปลกแต่จริง  เรารดน้ำหญ้า รดน้ำต้นไม้ทุกวัน น้ำจากดิน น้ำจากท่อต่อจากเครื่องสูบ รดแล...