วันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

🍂บ่ไปไกล🍃ไกลกว่าเชือกล่ามควย
แม่นหยังแน
มีกลิ่นข้าวจี่ กะ กาเฟดำบ่

ไกลกว่าหน้าดำกล้า กู้ผักบั่ว
แม่นหยังนอ
มีกลิ่นข้าวนึ่ง กะ ชาใบมอนบ่

ไกลกว่าทางไปวัดของย่า
แม่นหยังล่ะ
มีกลิ่นดอกสะเลเต กะ ลวกผักตำนินบ่

ยังวนเวียน
บ่ไปไสไกลเลยติ๊
วิญญาณเด็กน้อยเลี้ยงควยนาห้วยฮ่อมนั่น.


ทางหอม คิมหันต์
อา.28.7.2562
(หว่างคึดฮ่ำว่า
ใผเป็นใผ
เฮ็ดหยังให้โตเองและแผ่เผื่อใผแน
ใผสิฮู้สิฮ้ายใผเผื่อใผๆกันแท้บ่บ่ะนอ)


คอยย้ำเตือนให้ตื่นตน I ลมหายใจไดอารี่ | BaawThi

ลมหายใจเรา อยู่กับเราตลอดเวลา เป็นหมอ เป็นเพื่อน เป็นครู ของเรา ๆ ยามเราเกิดโรคทางใจ  โรครักมากเกิน โรคโกรธ เกลียด โลภ หลง มากเกิน ปรึกษาหมอ...